Ønsker å forsterke arktisk samarbeid mot klimaendringer

Eirik Sivertsen
Eirik Sivertsen (Ap) er leder for Stortingets arktiske delegasjon. (Foto: Stortinget)

Klimaendringer og et styrket arktisk samarbeid frem mot klimatoppmøtet i Glasgow til høsten blir viktige temaer når Stortinget er vertskap for den 14. arktiske parlamentarikerkonferansen 13. til 14. april.

 

 

Klimaendringer står sentralt når representanter fra de fem nordiske landenes parlamenter og parlamentene i Canada, Russland, USA og Europaparlamentet, urbefolkning fra de arktiske områdene og en rekke observatører møtes digitalt 13. og 14. april.

I stedet for at konferansen blir avholdt i Tromsø som planlagt, er den arktiske parlamentarikerkonferansen nå digital.

– Klimaendringene rammer den arktiske regionen først og hardt. Det haster med å få implementert målene fra Paris-avtalen for å få bremset oppvarmingen. De arktiske landene må gå i front frem mot COP26, sier Eirik Sivertsen (Ap), som leder Stortingets delegasjon og det arktiske parlamentarikersamarbeidet, i en pressemelding.

COP26 er FNs 26. klimakonferanse, the 26th UN Climate Change Conference of the Parties.

Unge flytter

En av de største utfordringene i nord er at unge mennesker flytter fra landsdelen. Dette er også et tema på konferansen.

– For å snu denne trenden må vi å ta med ungdom i samtalen om hva som skal gjøres. Dette er årsaken til at vi har invitert med ungdomsrepresentanter til flere av sesjonene under konferansen, sier Sivertsen.

I tillegg til klima og demografi, er helsesamarbeid i lys av covid-19 og næringsutvikling i nord viktige temaer på konferansen. Konferansen vedtar en slutterklæring som sendes til regjeringene og parlamentene i de arktiske landene og EU samt til Arktisk råd.

Om samarbeidet i Arktis

Arktis er et område med velfungerende internasjonalt samarbeid gjennom blant annet Arktisk råd og Det arktiske parlamentarikersamarbeidet. Parlamentarikerne har tett kontakt med regjeringssamarbeidet i Arktisk råd. Samarbeidet startet i 1993, og Stortinget opprettet en fast delegasjon 22. oktober 2009.

Konferansen sendes på Stortingets YouTube-kanal og stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen åpner konferansen.

Les også:

Nøkkelord