Canadiere prøveborer etter gull og kobber

Oversikt over lisensområdene for prøveboring etter kobber og gull i Burfjord. (Kart: Direktoratet for Mineralforvaltning)
Canadiske Boreal Minerals har startet prøveboring etter gull og kobber i Burfjord i Nord-Troms.


Canadiske Boreal Minerals har startet prøveboring etter gull og kobber i Burfjord i Nord-Troms.

Burfjordprosjektet er en del av det såkalte Kåfjord-kobberbeltet som befinner seg rett vest for Alta. Prosjektet består av seks prøveboringslisenser som dekker til sammen 5,5 kvadratkilometer av dette beltet.

Det var virksomhet i mer enn 30 gruver i Bufjordområdet med utvinning av kobbermineraler i Burfjord på 1800-tallet.
Tags