Canada kjøper P-8A Poseidon maritime patruljefly

Canada slutter seg blant annet til den amerikanske marinen, Storbritannia, Norge og Tyskland ved å anskaffe P-8A Poseidon maritime patruljefly. Her er amerikanske fly av denne typen på Keflavík flystasjon, Island. (Foto: Amariv Perez/USAs marine)

Canada har inngått en avtale med USA om anskaffelse av fjorten P-8A Poseidon maritime patruljefly, med første leveranse i 2026. Dette åpner nye mulighetsrom for arktisk samarbeid, påpeker Norges luftforsvarssjef.

English version.

Canadas regjering anskaffer fjorten P-8A Poseidon maritime patruljefly og har opsjon på ytterligere to, annonserte nylig landets forsvarsministerium.

Disse vil erstatte dagens CP-140 Aurora, som har vært i tjeneste 40 år.

– P-8A vil beskytte canadiere, styrke vår arktiske sikkerhet og nasjonale suverenitet, og gjøre Canada i stand å oppfylle sine forpliktelser innenfor Nato, NORAD og andre formater inn i framtida, skriver ministeriet.

Kjøpet gjøres gjennom en avtale med amerikanske myndigheter. Flyet produseres av det amerikanske industrikonsernet Boeing. Prosjektets kostnadsramme er på rundt 10,4 milliarder canadiske dollar, og inkluderer tilhørende utstyr.

Det første flyet vil leveres i 2026. Med et raskt leveringstempo, vil alle flyene være på plass så tidlig som høsten 2027. Full operativ kapasitet forventes innen 2033.

Det norske luftforsvaret ønsker velkommen Canadas beslutning om å anskaffe P-8A. Norge bestilte fem slike fly i 2017, med første leveranse i 2022 og antatt siste i 2026.

– Det maritime domenet har alltid vært viktig for begge nasjoner. Dette åpner opp for nye muligheter for samarbeid på tvers av Arktis, uttaler generalmajor Rolf Folland, sjef for Luftforsvaret, på X (Twitter).

Avansert strategisk kapasitet

P-8A Poseidon er utrustet med sofistikerte sensorer og våpen, og kan dekke store havområder på kort tid.

Det har evne til å oppdage, identifisere og følge ubåter og overflateskip – og om nødvendig ramme mål. I tillegg kan flyet bidra til søk- og redningsoppdrag og maritime kontraterroroperasjoner.

– I dagens komplekse globale miljø trenger Canada et militære som er kapabelt til å beskytte vårt land langt inn i framtida. Vi er forpliktet til å sikre at våre nåværende og framtidige flygere har det mest avanserte utstyret til å gjøre nettopp det. Canada trenger en flåte som kan utføre flere typer oppdrag for å bidra til sikkerheten til canadiere og beskytte suvereniteten til et land med den lengste kystlinjen i verden. Boeing P-8A er det rette flyet for å fylle denne rollen, uttaler Canadas forsvarsminister Bill Blair (det liberale partiet).

Den canadiske regjeringen varsler at den vil fortsette å gjøre betydelige investeringer i forsvaret.

LES OGSÅ:

Nøkkelord