Bygger ny fiskefabrikk på Øst-Grønland: Vil forbedre fiskeriindustrien i regionen

Tasiilaq, Grønland
Tasiilaq er den største byen i Øst-Grønland. Fiskeri er en av de største næringene både her og i Grønland som helhet. Den grønlandske regjeringen understreker at det er viktig å sikre utvikling av fiskeri og arbeid på østkysten av Grønland. (Foto: Naalakkersuisut).

Fiskeriselskapet Royal Greenland skal så snart som mulig bygge en ny fabrikk i Tasiilaq. Dette vil være et viktig skritt mot utvikling av fiskeriene og sysselsettingsmuligheter på Grønlands østkyst.

I bytte mot ettertraktede fiskekvoter skal det grønlandske selskapet Royal Greenland A/S bygge en ny fiskefabrikk i byen Tasiilaq på Grønlands østkyst. 

Den grønlandske regjeringen Naalakkersuisut, mottok flere søknader om anbud på kvotene, hvor hovedmengden er på torsk. Selvstyret besluttet imidlertid å tildele kvotene til Royal Greenland med krav om at selskapet bygger en fabrikk i Tasiilaqs hurtigst mulig.

Fabrikken vil sysselsette opp til syv personer. 

I en pressemelding understreker Naalakkersuisut at fabrikken er et viktig skritt mot utvikling av fiskeriene og sysselsettingsmuligheter på Øst-Grønland og. Det grønlandske selvstyret skriver at de ønsker å sikre utvikling av handelsmuligheter og økte landinger til grønlandsk landindustri.

– Det har vært svært viktig for Naalakkersuisut å sikre utvikling av fiske og arbeidsplasser på Øst-Grønland. Jeg er derfor glad for at vi kan se frem til bedre handelsmuligheter i Tasiilaq, sier Naalakkersuisoq [minister, journ. anm.] for fiskeri og jakt, Karl Tobiassen.

Det settes videre krav til Royal Greenland at det finnes en midlertidig innhandlingsmulighet fram til fabrikken står klar. Tildelingen av kvoter beror også på oppfyllelse av kravet om etablering og drift av et innhandlingsanlegg i regionen. 

Hittil har virksomheten Arctic Prime Fisheries hatt monopol på innkjøpet av fisk på Øst-Grønland, skriver Grønlands rikskringkaster KNR.

Et nytt innhandlingssted gleder derfor lederen for fiske- og fangstforeningen Frede Kilime, som sier til KNR at fiskerne er lei av at prisene tidligere har blitt presset ned. 

Royal Greenland er et av 12 selskaper på Grønland som eies av den grønlandske regjeringen. 

Les også

Nøkkelord