Brende vil styrke NATOs maritime strategi i nord

Norge ønsker å styrke NATOs maritime strategi i nordområdene, fortalte utenriksminister Børge Brende da han orienterte Stortinget om utenrikspolitikken tirsdag 1. mars. (Skjermdump fra NRK).
Norge vil arbeide for en markert styrking av NATOs maritime strategi, med stor vekt på de nordlige havområdene.

 

Norge vil arbeide for en markert styrking av NATOs maritime strategi, med stor vekt på de nordlige havområdene.

Frem mot, og under, NATO-toppmøtet i Warszawa i juli i år vil Norge arbeide for en markert styrking av NATOs maritime strategi, med vekt på nordområdene. Det fortalte utenriksminister Børge Brende under sin redegjørelse til Stortinget 1. mars.

Mer uforutsigbart Russland

Brende var opptatt av at Norge ønsker et godt naboforhold Russland, men pekte samtidig på at Russland er blitt mer uforutsigbart.

- I forholdet til Russland må tydelighet kombineres med tiltak fra NATO for å unngå farlige hendelser og økt spenning. Her er Norge en pådriver, sa Brende.

Han understreket flere ganger at et godt forhold til Russland opprettholdes best gjennom en forutsigbar, konsekvent og tydelig politikk, selv om Russland, som Brende uttrykte det;

- ...fortsetter å utvikle seg bort fra demokratiske og liberale verdier. Vi ser et mer uforutsigbart Russland, hvor viljen til å overraske og ta utenrikspolitisk risiko er større enn før.

Også godt samarbeid

Børge Brende pekte på områder der samarbeidet med Russland i nord går som tidligere:

- I likhet med allierte har vi suspendert det militære samarbeidet, men samarbeid om kystvakt, grensevakt, fiskeriforvaltning, samt søk og redning fungerer godt. Den åpne linjen mellom Forsvarets operative hovedkvarter og Nordflåten er viktig.

Asylsøkere og flyktninger

Brende berørte også forholdene ved grensen på Storskog i Finnmark.

- Tilstrømningen av migranter og asylsøkere over vår felles grense i nord sist høst innebar en krevende utfordring. Gjennom kontakt og samarbeid basert på tidligere inngåtte avtaler fant vi løsninger.

Etter utenriksministerens mening er både Norge og Russland best tjent med ordnede og stabile forhold i grenseområdene i nord.

Ikke tas for gitt

Han pekte videre på at nordområdene er fremdeles en stabil og fredelig region, og samarbeidet i Arktis bygger, ifølge utenriksministeren, på felles interesser, balansert ressursutnytting og smart institusjonsbygging, der Norge er og skal fortsette å være i en ledende rolle.

- Men stabiliteten i nord kan ikke tas for gitt. Russisk styrkeoppbygging og intensivering av øvelser i nord fordrer årvåkenhet. Den militærstrategiske balansen i nord forskyver seg i Russlands favør.

Russland er en svært viktig aktør i Arktis. Internasjonalt samarbeid som inkluderer Russland bidrar til å sikre en fortsatt stabil utvikling i regionen, sa Børge Brende blant annet da han redegjorde for norsk utenrikspolitisk status i Stortinget. 
Tags