Danny Hayes' tidligere partnere på investorjakt for datasenter

Slik ser skissene ut for det planlagte datasenteret på Fauske. Illustrasjon fra investordokumentet

For to år siden lanserte amerikaneren Danny Hayes og hans team planer for datasentre og smart by-løsninger i Bodø og Nordland. Prosjektet ramlet sammen da teknologigiganten AECOM trakk seg, etter sigende som følge av en enorm negativ mediedekning. Nå prøver hans tidligere partnere å realisere datasenteret - uten Hayes. Tomta er den samme, aktørene likeså. AECOM er også tilbake på laget. 

Store summer, store planer, store overskrifter, luftige lovnader og en haug aktører med ulike interesser. Saken om amerikanske investorers inntog red Bodø som en mare i vår og sommerhalvåret i 2018 da amerikaneren Danny Hayes kom virvlende inn og lovet milliarder til byen.

Veldig kort oppsummert: Danny Hayes mål i Bodø var å etablere et datasenter og bruke deler av inntektene derfra til å utvikle en smart by i Bodø, på tomta som blir frigitt når flyplassen skal flyttes og frigjør en hel bydel.

Also read

Men: Amerikansk forretningskultur i møte med lokale interesser endte med et smell. Smarte by-løsninger, gigantiske datasentre og tidenes sponsoravtaler med Bodø/Glimt og Stormen konserthus var blant ingrediensene i spillet, som etter hvert ble ispedd sterke beskyldninger om løgn og svindel og trusler om milliard-søksmål. 

Lokale medier var på ballen, VG skrev om saken, Dagens Næringsliv fylte halve lørdagsmagasinet sitt med «røverhistorien» fra Bodø og NRK laget en podcasten «Duften av dollar» om historien som «alle» snakket om og hadde en mening om.

Avisa Nordland har i en større dokumentar høsten 2018 gått gjennom saken og de mange ulike aktørene som medvirket.

Én etter én av prosjektets støttespillere trakk seg, men det var først da AECOM kuttet navlestrengen til Danny Hayes’ selskap, at det var endelig kroken på døra for planene. Det skjedde på senhøsten 2018. 

Prøver på nytt

High North News har fått i hende en prosjektbeskrivelse som er tiltenkt mulige investorer der det skisseres store datasenterplaner på Fauske utenfor Bodø i Nordland fylke

Selskapet Arctic Capacity AS (ACAS) og deres partnere utvikler datasenter for internett-, sky- og teknologikunder i Norge, står det beskrevet i prosjekt-teaseren. ACAS står for planlegging, investering og bygging av det som skal bli en «state of the art» digitalt infrastrukturprosjekt drevet av 100 prosent grønn og billig energi,  strategisk plassert i Nord-Norge.

Arctic Capacity ble etablert i 2018. Formålet er «Investering i fast eiendom, herunder utleie, drift kjøp og salg, samt investering i aksjer og andre verdipapirer, og alt som står i forbindelse med det».

Arctic Capacity AS

  • Arctic Capacity eies av Nord Invest AS og Global Investements AS.
  • Nord Invest eies av Kjell Ivar Hansen Røsnes  og Global Investements eies av Trond Arnulf Larsen.
  • Disse to Bodø-gründerne er de samme som var involvert i Danny Hayes’ selskap Borealis Industries, men som trakk seg på grunn av en uoverensstemmelse med Hayes og hans team sommeren 2018.

For å gjøre det hele enda med intrikat: Med på laget i Arctic Capacity AS er også Balbir Bindra, som tidligere var Danny Hayes’ advokat. Bindra trakk seg ut av prosjektet samtidig som Røsnes og Larsen.

Nettsiden til selskapet er passordbeskyttet. Men Trond Larsen sier til HNN at de har jobbet med datasenterplaner siden 2015, altså lenge før Danny Hayes kom på banen.

Tilbake i 2015 kjøpte de fiberinfrastrukturselskapet Kysttele AS. Og i 2017 ble de medlemmer i EasyFiber som er en nordisk organisasjon av uavhengige fiberaktører, og som har kunder som Facebook og andre datasenter aktører i Norden.

Men de to partnerne er ordknappe om prosjektet i Fauske. Vi har sendt dem en rekke spørsmål om investeringsbehov, framdriftsplan og hvorvidt de er bekymret for om investorer kan ha blitt skremt av medieoppmerksomheten for to år siden. 

De svarer i en e-post at: «Vi forstår det slik at High North News har fått tilgang til konfidensiell informasjon vedrørende Arctic Capacity som vi dessverre ikke kan kommentere. Dette skyldes allerede inngåtte konfidensialitetsavtaler»

 

Vi forstår det slik at High North News har fått tilgang til konfidensiell informasjon vedrørende Arctic Capacity som vi dessverre ikke kan kommentere.
Trond Larsen og Kjell Ivar Hansen Røsnes

Det vi imidlertid vet, er at verdens største ingeniørselskap AECOM er tilbake på laget, at flere av aktørene er de samme som for to år siden og at tomta, som Arctic Host har utviklet på Fauske, er den samme. 

I dokumentet HNN har fått tak i, fremgår det at arbeidet startet allerede i 2018. 

Gjennom det britiske selskapet Savills, skal ACAS nå ut på investorjakt. For investeringer opp til 15 millioner dollar foreslås det å utstede aksjer som gir investoren rett til økonomiske fordeler som følger av realisering av det første datasenteret.

Ifølge innbydelsen skal selskapet i første omgang samle inn 15 millioner dollar, og i neste runder 50 millioner dollar.

Har fått midler fra Innovasjon Norge

Også Innovasjon Norge er nevnt i som tilskuddspartner i prosjektbeskrivelsen. 

Monica Ayhee
Monica Ahyee, direktør Innovasjon Norge Nordland. (Pressefoto)

Monica Ahyee, direktør for Innovasjon Norge Nordland sier til High North News at de har bidratt med rådgivning og midler til et forprosjekt til Arctic Capacity. 

- I tillegg har vi satt dem i kontakt med potensielle kunder, investorer og samarbeidspartnere, sier hun. 

Og legger til at det er opprettet kontakt mellom Arctic Capacity og Invest in Norway, som er Innovasjon Norges investeringsfremmende funksjon for tiltrekke og legge til rette for utenlandske direkteinvesteringer til Norge. 

Håper å være i gang om et par år

Lasse Bang i Arctic Host, som har utviklet tomta på Fauske som pekes ut for datasenter, bekrefter overfor HNN at de er i dialog med Arctic Capacity om datasenteretablering.

MERK: I en tidligere versjon av denne saken sto det at Arctic Host eier tomta. Tomta eies av Fauske kommune, men er utviklet av Arctic Host.

- Vi jobber kontinuerlig med å se på muligheter for samarbeid med aktører i markedet som vil være med på utvikle Fauske og Arctic Capacity er en av dem vi er i dialog med.

- Vil det si at dere snakker med flere om tomta på Fauske?

- Det er Arctic Capacity vi har kommet lengst med. Men vi jobber også med andre aktører når det gjelder utvikling av prosjekter andre steder i regionen. Nordland har et kraftoverskudd og vi ser på ulike måter å utnytte den krafta på, både innen datasenter, hydrogenproduksjon og fiber. Muligheter som vil skape lokale arbeidsplasser.

Det viktigste er at det gir lokale arbeidsplasser, så hvorvidt eierne er lokale eller eksterne.
Lasse Bang

Bang tør ikke spå når et eventuelt datasenter kan bli realisert.

- Vi har jo jobbet med dette i noen år allerede, men det er mye som gjenstår, både når det gjelder tomta, fiber og energi. Derfor tør jeg ikke si noe om antatt oppstart, men jeg håper at det lar seg realisere innen et par år.

- Arctic Capacity er på investorjakt. Er det et poeng at et slikt datasenter eies av norske investorer?

- Ikke nødvendigvis. Det viktigste er at det gir lokale arbeidsplasser, så hvorvidt eierne er lokale eller eksterne, spiller ikke så stor rolle, avslutter Bang.

Hva skjedde med Danny?

Danny Hayes' uttalte mål i Bodø var å bruke datasenteretableringen og inntektene derfra til å bygge en smart by i Bodø, på tomta som blir frigitt når flyplassen i Bodø skal flyttes. 

Senhøsten 2018 var Danny Hayes ute av Bodø-prosjektene. Han sier hans rykte var blitt ødelagt. Så vel som ryktet til alle hans støttespillere. Ordet «svindler» hang i lufta. Men om han var en svindler, hvilke penger ville han lure til seg? Og fra hvem? Det ble det aldri gitt noen gode svar på.

Danny Hayes har imidlertid fortsatt vært å finne i lokalpressen i Bodø.I oktober ble det kjent at Bodø/Glimt har signert sponsoravtaler med to amerikanske selskaper. Og at det var Hayes som koblet fotballklubben sammen med sponsorene Silent Partner International, Inc og Energy Everywhere. 

Bodø/Glimt spiller i grønne draket med FNs bærekraftsmål. Foto: Christina Norum/Riktig Spor. 
Bodø/Glimt spille i grønne drakter med påskriften «Action Now» for å promotere FNs bærekraftsmål. Foto: Kent Even Grundstad

Kort forklart skal Bodø/Glimt spille i grønne drakter med påskriften «Action Now» for å promotere FNs bærekraftsmål.

Ikke imponert

Men hva synes Hayes selv om den utviklingen datasenterplanene «hans» har tatt?

Til HNN sier han at han tolker investordokumentet dithen at Arctic Capacity AS per nå ikke har de nødvendige midlene for å få prosjektet realisert. 

- Jeg og mitt team dro til Wall Street for å skaffe penger til datasenterprosjektet. De ser ut til å prøve å skaffe pengene til slutt, sier han. 

Han erkjenner at han og Bodø-investorene hadde ulike oppfatninger av hva som var den beste måten å skaffe kapital til prosjektene på da de jobbet sammen i Borealis.  

Mener de «stakk av» med AECOM

Danny Hayes sier det var han som etablerte kontakten mellom AECOM og Larsen/Røsnes.

- Som administrerende direktør i Borealis Industries AS var det jeg som bygget opp selskapets forhold til AECOM, før Trond, Kjell og Balbir oppløste selskapet og «stakk av» med AECOM. 

Jeg tror at mange potensielle investorer vil oppleve måten de «stjal» en ide på som et rødt flagg.
Danny Hayes

Danny Hayes tror mange investorer vil la seg skremme av fortiden:

INVESTMENT OPPORTUNITY ARCTIC CAPACITY DATACENTRE DEVELOPMENT

- Det er ikke noe sekundærmarked for ukvalifiserte datasentreoperatører. Jeg tror at mange potensielle investorer vil oppleve måten de «stjal» en idé på som et rødt flagg, hevder Hayes.

Ingen forpliktelser

Danny Hayes synes også det er synd at prosjektet til Arctic Capacity ikke synes inneholde noen forpliktelser til å gi noe tilbake til lokalsamfunnet.

- Vår plan med  Borealis Industries og senere Borealis Engineering var å gi 10 prosent av datasenterinntektene tilbake til byen Bodø. Jeg ser ingenting i dette investeringsdokumentet. Dette er veldig uheldig for innbyggerne i Bodø, sier han og avslutter:

- Jeg hadde håpet at hvis prosjektet var vellykket, ville de gjøre det rette og holde seg til den planen, slik at hele samfunnet, ikke bare en liten gruppe forretningsfolk, kunne dra nytte av prosjektet.

Positiv

Simon Flack, som var det lokale alibiet til Borealis, sier i en kommentar til HNN at:

- Jeg er positiv til prosjektet. Et slikt datasenter vil bli veldig positivt for regionen.

Et slikt datasenter vil bli veldig positivt for regionen.
Simon Flack

High North News har vært i kontakt med både Trond Larsen og Kjell Ivar Hansen Røsnes ved flere anledninger og via ulike kanaler de siste dagene, for å få dem til å redegjøre for datasenterprosjektet, samt svare på kritikken fra Danny Hayes. De har også fått forelagt alle påstander som rettes mot dem i denne artikkelen. 

«Arctic Capacity ønsker ikke å kommentere på trykk utsagn og påstander fra Hayes i HNN,» skriver Kjell Ivar Hansen i en epost fredag. 

Nøkkelord