Kraftselskapene har solgt seg ut av bredbåndsselskap

Salten Kraftsamband har soglt seg ut av bredbåndsmarkedet. (Foto: Wikimedia Commons)
SKS Eiendom AS, Helgeland Kraft AS og Hålogaland Kraft AS har solgt aksjene sine i KystTele AS.


SKS Eiendom AS, Helgeland Kraft AS og Hålogaland Kraft AS har solgt aksjene sine i KystTele AS. 

Ny eier av aksjene er KystTele Holding AS, hvor Kjell Ivar Hansen er registrert som både administrerende direktør og styreleder. Han er kanskje mest kjent som en av gründerne bak Catch Communications. 

- Vi ser på KystTele AS som en spennende og viktig spiller i kapasitetsdekningen i Norge. Selskapet har vært godt drevet og betjener i dag viktig behov. Vi ser en voldsom vekst i kapasitetsbehovet på bredbånd og flere føringsveier, og det er en trend vi tror kommer til å fortsette, sier Hansen. 

Han vil ikke fortelle hvor mye han betalte for selskapet som har fiber fra Trondheim til Narvik, og fra Nesna til Mo i Rana. Kabelen er innom rundt 30 byer og tettsteder langs kysten av Trøndelag og Nordland og står for en vital del av bredbåndsstrukturen i landsdelen. Styrke kapasiteten

KystTele ble etablert i 2005, og har til nå vært eid med en hver hos de tre kraftprodusentene. De har arbeidet for å styrke kapasiteten på datakommunikasjon mellom Sør- og Nord-Norge, og har blitt den største uavhengige tilbyderen av fiberkapasitet mellom sør og nord. 

Styreleder Asle Bardal sier det har vært en "hyggelig reise" for de tre kraftprodusentene, det er ikke kapitalbehov som får dem til å selge seg ut. 

- Selskapene har bestemt seg for at de ønsker å mer rendyrke det de driver med, sier Bardal til High North News. Kontor i Bodø

Det nye selskapet som har fått navnet KystTele Holding AS vil ha en til to ansatte og hovedkontor i Bodø, forteller eier Kjell Ivar Hansen til High North News. 

Selskapet har såkalt svart fiber, fiber som ikke er lyssatt. 

- Vi leier ut dette, også er det kundene våre som setter på lyset, svært enkelt forklart, sier han. 

"Hardwaren" leies ut til bredbåndsleverandører som igjen selger bredbåndstjenester til privat- og bedriftsmarkedet. 

- Hvordan er konkurransesituasjonen? 

- Det er et bra marked, det er ikke så mange som tilbyr dette, sier Hansen. 

Les også: Svensker blir nest største eier i SKS 

 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: