- Blir stemoderlig behandlet

Kurt Edvin Blix Hansens verk "Seilas" (Formatet er endret fra originalen)

Mens musikk- og teaterliv får dyre lokaler i form av nye kulturhus i landsdelen er situasjonen en annen for visuell kunst.

 

Bildekunstnerne Irena Jovic og Kurt Edvin Blix Hansen er begge fra Nordland. Før jul hadde de felles utstilling i Bodø Kunstforening som ble besøkt av mellom 250 og 300 personer.

Men de er begge kritiske til utviklingen i kårene for visuell kunst. Kurt Edvin Blix Hansen mener bildekunst blir stemoderlig behandlet sammenlignet med annen kultur.

- De bygger svindyre kulturhus og kaller det nettopp kulturhus, men det er egentlig konserthus de bygger, sier han. Og skjeler med det blant annet til Kulturhuset Stormen som i disse dager breier seg ut og opp i Bodø sentrum.

Et kulturhus skal favne alt, men i Stormen er det ikke et eneste sted tilrettelagt for bildekunst så vidt jeg vet, sier Hansen.

Kunstnerkollega Irena Jovic følger opp:

- Jeg er helt enig. Stormen er et næringsbygg, sier hun.

 

Må læres opp

Også i resten av landsdelen er de fleste kulturarenaene tuftet på musikk. Hansen tror musikklivet generelt får lettere forståelse for sine behov, men håper dette vil endre seg.

Men om kommende generasjoner skal få forståelse for og glede av visuell kunst kommer an på formidlingen. Unge må få opplæring, og da må arenaene være der.

Irena Jovic trekker fram Lofoten som et godt eksempel på at det er mulig også i nord.

- Der er det langt flere utstillingssteder, og antallet kunstnere i den regionen kan ikke sammenlignes med Bodø. Det er elendige kår for kunstnere i Bodø og sånn har det vært i årevis. Det skulle komme et løft i kulturkvartalet, men sånn ble det ikke, sier hun.

- Hvordan er ditt inntrykk av resten av Nord-Norge?

I Tromsø er det veldig bra, Svalbard også, men i Finnmark og på Helgeland er det mangel på visningssteder, sier Jovic.

 

Snart for sent

Hun mener Bodø strengt tatt ikke trenger ha så dårlig tilbud som har institusjoner som kunstforeningen, Galleri Bodøgård og Adelsten Normannstiftelsen.

Bodø kommune klarer ikke samarbeide med det som er på plass før det er for seint. Kulturliv er noe som blomstrer over år, det er ikke noe man kan investere seg til, eller trykke på en knapp og starte, sier Jovic engasjert.

- Bodø kunstforening har et fantastisk lokale og plassering, problemet er at Bodø kommune ikke skjønner at de må støtte foreningen mer enn de gjør, sier Hansen. Han omtaler galleriet som en fantastisk ressurs for skoleklasser, innbyggere og andre.

- Har Nord-Norge nok innbyggere til å forsvare et galleri på hvert nes?

- Nei, vi er lite folk, og derfor bør vi også ta vare på de kvalitetene vi har, som for eksempel de lokale kunstforeningene, og ikke bare i Bodø men ellers i landsdelen, sier Hansen.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: