Arne O. Holm mener: Biden vil bety mye for Arktis, men først må bleieungen Trump kastes ut

Mike Pompeo skjøt verbale skudd i alle retninger rett før Arktisk råds ministermøte i Rovaniemi, Finland. (Foto: Arne O. Holm)

Kommentar: Donald Trump har okkupert Det hvite hus i Washington. Utenfor bunkersen går diskusjonen om hvordan USAs forhold til Europa og Arktis vil utvikle seg når bleieungen Trump er kastet på gata. Forventningene er gjennomgående ganske avmålte.

Det er det liten grunn til. Allerede første dag med Joe Biden i presidentstolen vil utgjøre en forskjell, også i nordområdene.

En kjølig, vitenskapelig analyse av politiske forskjeller mellom de to presidentene er ikke tilstrekkelig når mulige endringer etterlyses. Heller ikke det faktum at Joe Biden knapt nevnte nordområdene under valgkampen.

Det ville uansett vært bortkastet energi i møtet med potensielle velgere som de siste fire årene er bombardert med nasjonalistisk tankegods.

Reis til helvete

Endringene kommer likevel, ganske enkelt fordi det er forskjell på å be sine naboer og familiemedlemmer om å reise til helvete, kontra det å invitere dem til en kopp kaffe.

Jeg kunne valgt utenriksminister Mike Pompeos besøk til Israel nå sist torsdag, som eksempel. USA gikk i spissen for sanksjoner mot Russland for annektering av Krim, men bruker sine siste krampetrekninger under Trump-administrasjonen til å hylle Israels okkupasjon av et annet land.

Men jeg holder meg til det som skjer i nordområdene, hvor det er tilstrekkelig å peke på det siste utenriksministermøte i Arktisk Råd i Rovaniemi i mai 2019.

De arktiske statene var samlet til årets store familietreff. I stedet for en felles innsats for samarbeid og dialog, ble de offer for den samme Pompeos verbale skuddsalver. Det endelige beviset på Mike Pompeos udugelighet er at han har overlevd alle massakrene i Trumps administrasjon.

Ble de ofre for Mike Pompeos verbale skuddsalver.

Det har bare vært mulig for mennesker uten integritet og kompetanse. De som har forsøkt å opptre sannferdig og diplomatisk, har fått sine oppsigelser levert via Twitter.

Arktis Råd

Mike Pompeo brukte sin manglende internasjonale innsikt til å forsøke å slå en kile inn i det arktiske samarbeidet, slik USA har hatt for vane i alle internasjonale organisasjoner de siste fire årene. For første gang i historien reiste medlemslandene i Arktisk Råd fra hverandre uten å ha blitt enig om ei fells slutterklæring.

Siden den gang har vi knapt nok hørt noe fra Arktisk Råd. Island, som overtak lederskapet, fikk en verst mulig start på sitt viktige arbeid.

Med Joe Biden i sjefsstolen kan Arktisk Råd manøvrere seg tilbake til en posisjon som et viktig forum for internasjonalt for samarbeid i nord. Det er ikke minst viktig når Russland overtar formannskapet til neste år. Det er ikke det samme som at Joe Biden kommer til å være mindre hard i klypa overfor Russland, men han kommer til å være forutsigbar.

Etter at Mike Pompeo debuterte i Arktisk Råd med å skjelle ut et av medlemslandene (i tillegg til observatørstaten Kina), var det klimaspørsmål som til slutt ble avgjørende for at rådet for første gang reiste hjem uten en felles avtale.

Klimaavtalen

Når USA fortsetter sitt samarbeid med Arktisk råd, vil ikke lenger Trump-administrasjonens fornektelse av klimaendringene, en fornektelse som bare kan sammenlignes med den samme administrasjonens forhold til 250 000 koronadøde amerikanere, stå i veien.

Joe Biden har gjort det klart at han vil tre inn i klimaavtalen.

At dette ikke skulle ha stor betydning for mennesker i Arktis, er det samme som å si at klimaavtalen i seg selv er uten betydning. Tror man på at avtalen vil spille en rolle for vårt framtidige klima, er de nordlige samfunn en av framtidas vinnere.

Fornekter klima og korona.

Europeiske ledere, arktiske ledere, NATO, handelsorganisasjoner, WHO har alle som en satset mye av sin framtidsoptimisme på at Donald Trump presidentskap skulle representere et kortvarig helvete på jord.

Blant de arktiske stater er Russland unntaket. Det er lett forstå hvorfor et vestlig sammenbrudd, skapt av Donald Trump, ikke er et problem sett fra Kreml.

Anstendigheten tilbake

Politiske analyser bygger på et sett av faktorer. Men like lite som ekspertene så at Donald Trump skulle komme til makta og snu opp og ned på den internasjonale verdensorden, vil de som forsøker å tone ned betydningen av et presidentskifte i USA, få rett denne gangen.

Joe Biden representerer på ingen måte framtida når han settes inn som president, men han gjeninnfører en slags anstendighet i amerikansk politikk.

Akkurat det klarer heller ikke et republikansk flertall i Senatet å forhindre.

Les også:

Nøkkelord