- Behandling av mineralsaker må koordineres bedre

Hvor mange kubikkmeter eller tonn har Nussir planlagt å ta ut fra kobbergruven i Kvalsund? Direktoratet for mineralforvaltning er ikke sikker. Nussirdirektør Øystein Rushfeldt er langtfra imponert over direktoratets evne til å lese egne tabeller. (Foto: Nussir og Linda Storholm).
Nussirdirektør Øystein Rushfeldt er ikke begeistret for Miljødirektoratets tidsbruk.

Nussirdirektør Øystein Rushfeldt er ikke begeistret for Miljødirektoratets tidsbruk. 

Når selskapet starter utvinning av kobber fra Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune ønsker de å deponere avgangsmassene i sjødeponi. 

Søknaden om tillatelse til dette ble sendt i oktober 2011, men Miljødirektoratet vil tidligst ha behandlet saken ved årsskiftet 2014/2015.

Årsaken til det er at de har ventet på behandling av reguleringsplanen for området, som var ferdigbehandlet i byråkratiet i mars i år. 

- Kunne vært gjort før

I juni fikk gruveselskapet oversendt et brev med nye krav til dokumentasjon, flere punkter som må være på plass før Miljødirektoratet kan starte behandlingen av søknaden om tillatelse etter forurensningsloven. 

- Dette kunne vært gjort før, sier Øystein Rushfeldt. I søknaden som ble sendt høsten 2011 er det gjort et arbeid ut fra de forventningene som ble spilt inn i prosessen i forkant, helt tilbake i 2010. 

- Det er fullt mulig å ha dialog underveis, og følge prosessen slik at ting blir undersøkt når forskerne er der og jobber, sier han. 

Komisk

Blant kravene som kom i juni var et krav om tredjeparts vurdering av strømforholdene i fjorden. Nussir har jobbet med å fylle de nye kravene gjennom sommeren, og har nå alt av ny dokumentasjon på plass. Veritas og Sintef har som tredjepart vurdert arbeidet som Havforskningsinstituttet og Akvaplan-Niva tidligere har gjort på strømforholdene i fjorden. 

- Dere er også bedt om å kartlegge forekomsten av ålegress, en art som kan være utsatt ved partikkelspredning? 

- Ja, det er litt komisk. Vi har jobbet med dette i mange år, og alle etater har hatt mulighet til å spille inn spørsmål. Mange har snakket med oss og gitt oss innspill om ting vi må undersøke, også kommer de med dette nå. Ålegress er et interessant tema dersom partiklene skal ligge i fjæra, men det er ikke planen, sier Rushfeldt, før han legger til at også ålegress er blitt undersøkt i løpet av sommeren. 

Må lære av andre 

Nussirsjefen mener fagetatene og myndighetene har stort forbedringspotensial i behandlingen av gruveåpninger. Tilfellet Nussir, hvor den ene etaten venter på at noen andre skal gjøre ferdig sin behandling viser behovet for å jobbe koordinert. 

- Legger man behandlingen av reguleringsplaner sentralt vil det forenkle noe. I tillegg kan de lære av hvordan man jobber i saker som handler om petroleum, eller kraftutbygginger. NVE er flinke til dette, de har et løp hvor søker får vite hva som skal undersøkes. De har innspillsmøter i forkant, og når kravlista er oppfylt er det godt nok. De kommer ikke med nye krav underveis, eller etter at søknaden er sendt, sier han. 

At det tar så enormt mange år, og med så uforutsigbare krav, å komme gjennom byråkratiet med en søknad om gruveåpning gjør det svært vanskelig, nesten umulig, å få til slikt i Norge.

- Det er vanskelig å drive utviklingsarbeid under slike forutsetninger, når det pøses ut over flere år. Men det er kanskje en strategi for å folk til å gi opp, spør Rushfeldt, som ikke har tenkt å gi seg.  

Pengemodus

I selskapet er det nå tre områder man jobber med. Foruten undersøkelsene som Miljødirektoratet har bedt om jobbes det teknisk, og med å skaffe finansiering til videre undersøkelser. Undersøkelser som skal redusere usikkerheten i prosjektet ned til et minimum. Da High North News snakket med Rushfeldt tidligere i år forklarte han at pengene som nå hentes inn skal gå til ingeniørtimer og boring. 

- Vi er fortsatt i pengemodus. Styret har vedtatt en ramme på 50 til 90 millioner kroner, og vi har såvidt begynt å arbeide med det, sier han. 

- Sist vi snakket sammen fortalte du at du gjerne vil ha nordnorske penger inn i prosjektet? 

- Ja, og vi har kontakt med nordnorske aktører uten at vi har pengene på konto. Vi kan bare ønske, sier Rushfeldt. 

Dette er første gang siden 2007 at selskapet henter inn kapital utenfra, alt er hittil finansiert av eksisterende aksjonærer.

Nussir ASA

Etablert som AS i 2005.  ASA fra 2007. 

Majoritetseiere:  

Monial AS (49,6%)

Ubs Ag (10,2%)

Antaeus AS (7,7%)

Morgan Stanley & Co International Plc (6,8%)

I styret sitter Nikolai Johns (leder), Gerhard Heiberg og Brita Eilertsen. 

Nussirfeltet ble oppdaget på slutten av 70-tallet. Malmen her inneholder foruten kobber også gull, sølv, platina og palladium. 

Nussir ASA har også undersøkelses- og utvinningsrettigheter til forekomsten i Ulveryggen.

Les også:

Nyfrisert nordlending på pengejakt

Tidligst ferdigbehandlet ved nyttår

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: