Både ja og nei til oljeomlasting av råolje

Norterminal har tillatelse til å bruke posisjonen benevnt som SS4, men søkte om tillatelse til å bruke SS5 på grunn av store isproblemer i området SS4 sist vinter. (Illustrasjon: Miljødirektoratet)
Miljørisikoen er altfor høy til at Miljødirektoratet vil tillate ny posisjon for omlasting av råolje i Bøkfjorden utenfor Kirkenes.

Miljørisikoen er altfor høy til at Miljødirektoratet vil tillate ny posisjon for omlasting av råolje i Bøkfjorden utenfor Kirkenes. 

Direktoratet avslår søknaden fra Norterminal Floating Storage AS om å få bruke en ny posisjon for omlastingen, miljørisikoen er for høy, men direktoratet sier ja til at selskapet får øke omlastingen i dagens posisjon.

Bakgrunnen for at Norterminal søkte om å få bruke en ny posisjon var at de i vinter var problemer med for mye is i det tillatte omlastingsområdet sist vinter. Selskapet utførte i fjor omlasting av 5,7 millioner tonn råolje, og man antar at volumet vil være det samme i år. I fjor skjedde omlastingen under to ulike tillatelser, hver med en ramme på tre millioner tonn.

Nå har de søkt om en midlertidig tillatelse til omlasting av inntil 6 millioner tonn råolje for skip som ligger på svai på tillatt posisjon i Bøkfjorden. Miljødirektoratet har innvilget søknaden, og tillatelsen gjelder fram til 1. november.   

- Så lenge Norterminal ivaretar de forebyggende og beredskapsmessige tiltakene de er pålagt fra Miljødirektoratet og Kystverket, finner vi det forsvarlig at omlastingene videreføres i posisjon SS4 med samme vilkår som i dag, selv om rammen økes, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. Les også: Storinvestering i Kirkenes kan stoppes av miljøkrav

Tags