Avvikler Norut Alta

Forskningsinstituttet Norut Alta skal legges under Norut i Tromsø.
Forskningsinstituttet Norut Alta skal legges under Norut i Tromsø. 

Forskningsaktiviteten i Finnmark skal i framtiden styres av Norutkonsernet i Tromsø skriver NRK

Fylkesvaraordfører i Finnmark, Bente Haug (Ap) mener det er betenkelig, siden man med samfunnsvitenskapelig forskning er opptatt av nærhet til det feltet man studerer. 

–  Og det er den nærheten til Nord-Norge, og spesielt Finnmark, som nå forsvinner når vi ikke skal ha forskere til stede i de samfunnene det skal forskes på, sier Haug til NRK. 

Årsaken til fusjonen er endringer i kriteriene for å få basisbevilgninger fra staten. Den årlige basisbevilgningen er på 5,5 millioner kroner, og Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet har bestemt at altainstitusjonen og samfunnsforskermiljøet i Tromsø er for lite til å få basisbevilgning. For å få penger må man endre strukturen slik at miljøet får mer enn 20 ansatte. 

Tags