Forsvarsdepartementet mener den russiske atomtrusselen er reell

Den russiske presidenten Vladimir Putin
Amerikanske medier meldte i februar om at Russland utvikler et rombaserte atomvåpen som potensielt kan ødelegge satellitter. (Foto: Kremlin.ru)

Forsvarsdepartementet mener at Russlands planer om atomvåpen i verdensrommet utgjør en reell fare. – Vi og våre allierte må være i stand til å møte denne type trussel, skriver statssekretær i departementet.

Read in English

I februar meldte amerikanske medier at Russland vurderte å utplassere atomvåpen i verdensrommet

Siden har president Vladimir Putin tatt til orde for å være "kategorisk imot" å plassere atomvåpen i verdensrommet. Og under presidentens årlige tale om rikets tilstand, ble ryktene avfeid som "fake news".  

FNs romtraktat fra 1967 anses som selve grunnloven for verdensrommet, og forbyr atomvåpen i verdensrommet. 

– Selv om også Russland har forpliktet seg til å følge denne traktaten, vet vi at de satte både folkeretten og den internasjonale regelbaserte rettsorden til side da de angrep Ukraina. 

Det skriver statssekretær i forsvarsdepartementet Anne Marie Aanerud (Sp) i en e-post til High North News.

Ifølge The New York Times skal europeiske allierte ha blitt informert om Russlands nye atomvåpen-kapabiliteter. 

Statssekretær i forsvarsdepartementet Anne Marie Aanerud (Sp).
Statssekretær i forsvarsdepartementet Anne Marie Aanerud (Sp).
Statssekretær i forsvarsdepartementet Anne Marie Aanerud (Sp). (Foto: Asgeir S. Brekke)

Aanerud svarer imidlertid ikke på om departementet var klar over situasjonsbildet som ble tegnet i amerikanske medier. Statssekretæren er likevel tydelig på at trusselen er reell.  

Aanerud påpeker at både Russland og Kina utvikler såkalte antisatellittvåpen. Slike våpen er ment for å ødelegge satellitter som går i bane. 

– De er ikke bare en trussel mot militære satellitter. De truer også sivile satellitter. Russland testet en antisatellittmissil i oktober 2021. Det understreker at den russiske trusselen er reell, og derfor må vi og våre allierte være i stand til å møte denne type trussel.

– Vil få store konsekvenser

Dersom Russland skyter ut atomvåpen i verdensrommet vil det skape store problemer.

Det er ikke bare fiendens satellitter som vil bli slått ut dersom Russland sender atomvåpen for å angripe satellitter i verdensrommet. Også deres egne satellitter vil bli påvirket, påpeker statssekretæren. 

– Bortfall av et stort antall satellitter vil få konsekvenser for en rekke samfunnsfunksjoner som kommunikasjon og navigasjon i global skala.

– En detonasjon kan også få tidsbegrensede konsekvenser på jordoverflaten, ikke som stråling, men som et resultat av elektromagnetisk puls fra detonasjonen. Elektromagnetisk puls kan ha en negativ effekt på elektronikk og digitale systemer. 

Vi og våre allierte er opptatt av å bevare handlefrihet, stabilitet og ansvarlig bruk av verdensrommet.
Statssekretær Anne Marie Aanerud (Sp)

– Har mindre oversikt

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet var ikke klar over trusselen som ble hevdet av amerikansk etterretning. Det bekrefter avdelingsdirektør for atomsikkerhet og kildeforvaltning Tone Bergan. 

Bergan legger til at de heller ikke ville blitt varslet om masseødeleggelsesvåpen i rommet. 

– Per i dag er det dessverre ikke noe atomsamarbeid med Russland i det hele tatt. Alt av atomhandlingsplan og samarbeid, er lagt på is på grunn av Russlands invasjon av Ukraina. Og det kommer ikke til å bli gjenopptatt med det første, sier Bergan. 

– Hvilke konsekvenser får det? 

– Det betyr at vi har mistet vår informasjonskilde til hva som skjer i Russland. Nå må vi ty til eventuelle åpne kilder og informasjon utenfra. Vi har ikke noe kontakt med de russiske myndighetene. Det betyr at vi har mindre oversikt over det som skjer. 

Tone Bergan, avdelingsdirektør atomsikkerhet og kildeforvaltning ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Avdelingsdirektør for atomsikkerhet og kildeforvaltning i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Tone Bergan. (Foto: DSA)

– Ikke mulighet til å gjøre noe

Administrerende direktør i Andøya Space, Ketil Olsen, mener det er fullstendig galskap å gå den veien, som både The New York Times og ABC News tidligere har meldt. 

Likevel tror ikke Olsen at trusselen utgjør noen større fare for Andøya Space enn for andre. 

– For menneskeheten er atomvåpen i verdensrommet en kjempetrussel, men den er ikke noe spesifikk trussel rettet mot Andøya Space slik vi tolker det.

Andøya Space har verken vært i kontakt med myndighetene eller andre romfartsorganisasjoner knyttet til situasjonen, opplyser Olsen. 

– Vi er veldig avhengige av satellitter, de fleste er kommunikasjonssatellitter, men det er også observasjonssatellitter.

– Hvis tjenestene går i stykker, blir utsatt for et angrep eller andre ting skjer, så er vi i stand til å skyte opp nye tjenester raskt og direkte fra Norge i og med at vi har romhavnen.

Ketil Olsen
Sjef for Andøya Space, Ketil Olsen. (Foto: Andøya Space)

Men hvordan staten Norge ønsker å benytte seg av romhavnen er enda under diskusjon, ifølge Olsen.

– Om trusselen blir en realitet, har ikke Andøya Space mulighet til å gjøre noe. Vår romhavn er en flyplass. Vi er Avinor i det hele. Det kommer kunder med en rakett, og andre kunder med en satellitt, så settes dette sammen før det skytes ut i rommet. 

Olsen tror derimot ikke at Vladimir Putin vil sende atomvåpen ut i verdensrommet da konsekvensene vil bli enorme, også for Russland. Han mener likevel det er tre årsaker til at Putin truer med en slik handling.

– Russland vil vise at de er handlekraftig. Den andre grunnen kan være at trusselen rett og slett er en prøveballong for å se hvordan vesten og andre deltakere reagerer. Den tredje muligheten er at de gjør det på tross av farene det utgjør, og mulige konsekvenser for dem selv. 

– Det er den usikkerheten som Russland skaper gjennom å være uforutsigbar som gjør dette spillet så farlig.

Les også:

Nøkkelord