Arktisk råd nominert til Nobels fredspris

Sergey Lavrov og Gudlaugur Thór Thórdarson, AC ministermøte 2021
Russlands utenriksminister Sergey Lavrov mottar klubben fra Islands utenriksminister Gudlaugur Thór Thórdarson under Arktisk råds ministermøte i Harpa konserthus i Reykjavik på Island 20. mai 2021. Fire politikere fra Høyre, Senterpartiet og Arbeiderpartiet mener amarbeidet i Arktisk råd er eksepsjonelt i internasjonal sammenheng. (Foto: Arktisk råd)

Fire stortingsrepresentanter fra Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid har nominert Arktisk råd til Nobels fredspris. – Vi mener samarbeidet er eksepsjonelt i internasjonal politikk og viser behovet for samarbeid og tillit mellom land i en tid hvor freden trues rundt Ukraina og andre regioner, sier Bård Ludvig Thorheim (H).

Fire stortingsrepresentanter fra Høyre, Senterpartiet og Arbeiderpartiet har nominert Arktisk råd til Nobels fredspris. Nominasjonen ble levert innen fristen mandag kl 12.

Bård Ludvig Thorheim (H), Willfred Nordlund (Sp), Marianne Sivertsen Næss (A) og Øystein Mathisen (A) er alle medlemmer av Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid og representerer Nord-Norge. De har nominert Arktisk råd for det de mener er et eksepsjonelt samarbeid mellom de åtte arktiske statene.

– Arktisk råd viser behovet for samarbeid og tillit mellom land i en tid hvor freden trues omkring Ukraina og i andre regioner, sier Thorheim til High North News.

Side ved side

– Betydningen av Arktisk råd illustreres ved Ukraina-krisen hvor Russland truer med å begå et folkerettslig brudd ved å gå inn i Ukraina. Steile fronter og vanskelig kommunikasjon forverrer situasjonen, sier Høyre-politikeren.

Bård Ludvig Thorheim
Bård Ludvig Thorheim er leder av Høyres internasjonale utvalg og gjesteforsker ved Nordområdesenteret, Nord universitet. (Foto: Privat).
Bård Ludvig Thorheim (H), håper på positiv smitteeffekt fra Arktisk råds samarbeid. (Foto: Privat)

Men i Arktisk råd er situasjonen motsatt.

– Der står de arktiske statene side ved side og skriver under på avtaler for tettere samarbeid enten det gjelder Havretten eller kontinentalsokkelen, sier Thorheim.

Stort konfliktpotensial

Dette til tross for at nordområdene er rike på ressurser.

– Arktis er et område med konfliktpotensial over store deler av verdens energiressurser. Vi har sjømat som forsyner store deler av verden, mineraler som er strategisk viktig for utviklingen av ny industri og vi er kystled for verdens varehandel. Her er også livskraftige, moderne samfunn side om side med tradisjonelle samfunn, sier Thorheim.

– Dette til tross, klarer man å holde på et tett og godt samarbeid som er unikt i verdenssammenheng. Det som kalles «Arctic exceptionalism», sier Thorheim.

Positiv smitteeffekt

Stortingspolitikerne håper at nominasjonen og fokus på det gode samarbeidet kan bidra til en positiv smitteeffekt mot Ukraina-krisen.

– Nominasjonen er en anerkjennelse av hva Arktisk råd får til. Håpet er å få til et lignende godt samarbeid mot Ukraina og Russland, sier stortingspolitkeren.

– I et intervju med High North News, frykter militæranalytiker Jonas Kjellén at krisen kan ha en motsatt smitteeffekt av den du beskriver. At spenningen mellom Russland og særlig arktiske Nato-land vil sive inn og forringe det arktiske samarbeidet. Hva tenker du om det?

– Vi deler absolutt Kjelléns bekymringer, men vi vil likevel snu på flisa. Vi vil at samarbeidet skal sive sørover, sier Thorheim.

Ingen sikkerhetsspørsmål

Sist Arktisk råd ble nominert til Nobels fredspris var i 2019. Et tema som ble diskutert da, var at rådet ikke ville nå opp fordi de ikke får diskutere sikkerhetsspørsmål.

Arktisk råd er en roterende fredsorganisasjon og det er en styrke at de ikke diskuterer sikkerhetspolitikk.
Stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim (H)

Thorheim tror likevel de har en sjanse fordi nominasjonen kommer fra folkevalgte politikere.

– Arktisk råd er en roterende fredsorganisasjon og det er en styrke at de ikke diskuterer sikkerhetspolitikk, men fokuserer på bevaring av miljø og klima og folks levekår i nordområdene. Dette gjør at man klarer å skape et sterkere samarbeid og at vi har en kanal når vi må ta opp sikkerhetsspørsmål i andre sammenhenger, avslutter Bård Ludvig Thorheim.

Tallene kommer i mars

Det ble registrert 329 kandidater til Nobels fredspris for 2021, hvorav 234 var fra personer og 95 fra organisasjoner. Hvor mange forslag som har kommet inn i år, kunne Nobelkomiteens sekretær Olav Njølstad mandag ikke svare på, ifølge NTB.

– Vi går for øvrig ikke ut med tall før etter det første komitémøtet, som er 4. mars, sier Njølstad, som også er direktør ved Nobelinstituttet.

Nato på listen

329 kandidater er en liten oppgang fra 317 året før, og er det tredje høyeste antall registrerte kandidater noensinne. Den foreløpige rekorden ble satt i 2016 med 376 kandidater.

Hvem som nominerer, og hvem som blir nominert, til Nobels fredspris er hemmelig i 50 år. Nobelkomiteen beslutning vil som regel være klar på det aller siste komitemøtet før annonseringen i begynnelsen av oktober.

Listen over årets nominerte offentliggjøres ikke, ifølge Nobels fredspris, men noen nominerte er likevel kjent. Blant annet har Frps Erlend Wiborg i år som i fjor nominert Nato.

Fjorårets fredspris ble tildelt journalistene Maria Ressa og Dmitrij Muratov, som kjemper for ytringsfrihet i sine respektive hjemland, Filippinene og Russland.

Les også:

Nøkkelord