Henter innspill til Norges formannskap i Arktisk råd

Hege Stenhammer, Ina Nygård Mossin og Morten Høglund på Nordlab.
Den arktiske ambassadørens besøk ble avsluttet med et besøk på NORDLAB som tilbyr avansert simuleringsteknologi og IT-baserte beslutningsstøttesystemer for planlegging av operasjoner og øvelser innen beredskap og kriseledelse for sjø-, land- og luftoperasjoner. Seniorrådgiver Hege Christin Stenhammer (t.v), Ina Nygård Mossin og Morten Høglund. (Foto: Hogne Bø Pettersen/Nordområdesenteret)

Utenriksdepartementet har begynt forberedelsene til å overta formannskapet i Arktisk råd i 2023, med det første av rundt 60 innspillsmøter. – Hav, klima og miljø og bærekraftig utvikling blir viktig, sier Norges arktiske ambassadør, Morten Høglund.

Forrige uke startet Utenriksdepartementet (UD) arbeidet med å forberede Norges formannskap i Arktisk råd til neste år.

Det første av mange innspillsmøter fant sted på Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen, Nord universitet, hvor Norges ambassadør til Arktis, Morten Høglund, møtte flere aktører sammen med deputy Ina Nygård Mossin.

– Samtalene i Bodø er en del av innspillene vi henter inn til programmet, sier Høglund når High North News møter ham på Nordområdesenteret.

Det første møtet

Høglund og Mossin arbeider i Seksjon for nordområdene, polarsaker og ressurser i UD, og Høglund har blant annet ledet Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid.

Besøket i Bodø er en del av arbeidet opp mot formannskapet og hvilke prioriteringer Norge skal gjøre.

Høglund skal møte rundt 60 aktører framover, både innenfor utdanning, forskning og næringsliv, og møtet med Nordområdesenteret var det første dybdemøtet i oppkjøringen mot formannskapet.

Morten Høglund.
Som arktisk ambassadør representerer Morten Høglund Norge i forbindelse med i Arktisk råd. I 2023 overtar Norge formannskapet. (Foto: Hogne Bø Pettersen/Nordområdesenteret)
Som arktisk ambassadør representerer Morten Høglund Norge i forbindelse med i Arktisk råd. I 2023 overtar Norge formannskapet. (Foto: Hogne Bø Pettersen/Nordområdesenteret)

Fokusområder

– Hva vil Norge fokusere på i formannskapet?

– Hav, klima, miljø, økonomisk utvikling og befolkningsvekst. Et levedyktig næringsliv. Dette er områder som blir sentrale, sier Høglund.

Han sier at det er for tidlig å si noe mer på et så tidlig stadium.

Program i oktober

– Jobben framover består i å hente inn informasjon og kunnskap som vi gir videre til departementet. Deretter skal regjeringen ta den endelige avgjørelsen og det skal lages et utkast til et formannskapsprogram som behandles av regjeringen i oktober, sier Høglund.

Ingen medlemmer i Arktisk råd vil ta til orde for å overprøve andre medlemmer.
Morten Høglund, Norges ambassadør til Arktis

I tiden framover vil UD bruke tiden på å styrke laget som skal jobbe med programmet.

– Kommer Norges formannskap til å forholde seg til EUs krav om å la all olje og gass i Arktis ligge i bakken?

– Innenfor Arktisk råd vil det alltid være spørsmål det er uenighet om og vi følger den norske regjeringens retningslinjer. Ingen medlemmer i rådet vil ta til orde for å overprøve andre medlemmer. Det ville vært ødeleggende for samarbeidet, avslutter den arktiske ambassadøren.

Direktør ved Nordområdesenteret, Frode Mellemvik, var godt fornøyd med å være første stopp på innspillsrunden til UD:

– ​Besøket av Morten Høglund og Ina Nygård Mossin ga oss muligheten både til å fortelle dem om hva vi gjør og om planer vi har for videreutvikling, samt til å få en god dialog med dem om en del av det som skal skje i perioden 2023-2025 når Norge har formannskapet i Arktisk råd. Vi gleder oss til denne perioden, og til de mange muligheter som et slikt formannskap gir for alle som er opptatt av nordområdene, sier Mellemvik.

Les også

Nøkkelord