Arctic Circle 2021 Arktisk Økonomisk Råd om EUs nye Arktis-strategi: - Overlat arktisk næringsliv til folket som bor her

Panel om EUs arktiske strategi under Arcic Circle 2021
Panelet om næringsliv i Arktis ble raskt til en diskusjon om EUs nye arktiske strategi under konferansen Arctic Circle i Reykjavik på Island. Panelet omfattet Danmarks utenriksminister Jeppe Kofoed, lederen for arktiske parlamentsmedlemmer i Danmark, Aaja Chemnitz Larsen, EUs spesialutsending for Arktis, Michael Mann, administrerende direktør i Syn og nestleder i styret for Arktisk Økonomisk Råd (AEC) Heidar Gudjonsson, samt direktør for AEC Mads Qvist Frederiksen. (Foto: Trine Jonassen)

Islandsk investor og nestleder i styret for Arktis økonomisk råd Heidar Gudjonsson ba EU om å passe sine egne saker – eller sitt eget område – i diskusjonen om EUs nye arktiske strategi.

– Vi har sett store investeringer i Arktis bli avlyst basert på humøret der og da, sa Heidar Gudjonsson, administrerende direktør i Vodafone på Island og styreleder i det første investeringsfondet for infrastruktur i Arktis, så vel som nestleder i styret for Arktisk økonomisk råd (AEC).

Jeppe Kofoed og Heidar Gudjonsson.
Jeppe Kofod, Minister for Foreign Affairs, Kingdom of Denmark and Heiðar Guðjónsson, CEO Vodafone Iceland and Vice-chairman for Arctic Economic Council durin the debate. (Photo: Trine Jonassen)
Jeppe Kofod, Danmarks utenriksminister, og Heidar Gudjonsson, administrerende direktør i Vodafone Island og nestleder i styret for Arktisk økonomisk råd, under debatten i Reykjavik.

Gudjonssons utsagn var rettet mot den nye arktiske strategien fra EU som ble presentert av EU-kommisjonen tidligere denne uka. EU tar til orde for at det ikke skal utvinnes olje, gass og kull i Nordområdene dersom man skal nå klimamålene, i tillegg til at det representerer en risiko for miljøforurensning i sårbare områder. EU ber om et internasjonalt forbud mot utvinning av hydrokarboner i Arktis.

Den islandske investoren kaller en slik endring i politikken for et «absolutt mareritt for investorer».

– Når næringslivet merker usikkerhet i markedet, skygger de banen. Vi må legge til rette for langsiktige strukturer, sa Gudjonsson under en debatt på konferansen Arctic Circle i Reykjavik, Island, på tirsdag.

Han fikk støtte av kollega Mads Qvist Frederiksen, direktør for Arktisk økonomisk råd, som pekte på at folk vil miste jobben dersom det skulle bli et forbud mot utvinning av fossile drivstoffer.

Ikke et angrep

– EUs arktiske strategi er ikke et angrep på næringslivet i Arktis. Men vi har som mål å stoppe fremtidig boring, forklarte EUs spesialutsending for Arktis, Michael Mann.

Michael Mann, EU’s Special Envoy for Arctic Matters.
Michael Mann, EUs spesialutsending for Arktis, forsvarte unionens politikk. (Foto: Trine Jonassen)

– Vi ville ikke være troverdige dersom vi unngikk å forholde oss til klimaendringene og ta et standpunkt. EU deler ikke ut boretillatelser, men vi vil jobbe mot dette [målet] sammen med våre partnere. Strategien er et utgangspunkt for samtaler. Om ti år vil vi stille spørsmål ved hvorfor vi overhodet trengte å diskutere dette. Hvorfor gjorde vi det ikke bare, uttalte Mann.

Heidar Gudjonsson så ikke imponert ut og kommenterte på mangler i den ferske strategien:

– Vi har en egen måte å gjøre forretninger på i Arktis. En del er å bruke lokal transport og konsultere lokalt. Uheldigvis har det vært mangel på lokal konsultasjon i utformingen av den nye EU-strategien. Man må snakke med de lokale først. Hva er deres syn på sitt eget område? spurte Gudjonsson.

– Dette er som om Arktisk råd skulle si ‘Vi vet om hvordan Middelhavet bør styres. Dere burde høre på oss, vi vet best!’, sa nestlederen for Arktisk økonomisk råd.

Tre arktiske stater

EUs spesialutsending for Arktis forklarte at selv om det ikke fremgår av strategidokumentet, har EU et nært forhold til urfolk og til folk som bor og jobber i Nordområdene.

– For 15 år siden møtte vi ikke Arktis med sensitivitet. Men vi har lært. Vi har tidligere vært skyldige i å unnlate å ta med oss lokale råd gjennom konsultasjoner. Denne gangen har vi brukt mye tid på å snakke med de lokale og urfolk. Vi har lagt en hel del energi ned i dette, sa Mann og fortsatte med å peke på at det faktisk er tre arktiske stater som er medlemmer av EU; Finland, Sverige og Danmark.

Vil bestemme selv

Aaja Chemnitz Larsen, dansk parlamentsmedlem og leder for Arktiske parlamentarikere, var enig med Heidar Gudjonsson om retten til å selv bestemme om næringsliv og investeringer.

Endring i strategier er et absolutt mareritt for investorer.  
Heidar Gudjonsson, Nestleder for Arktisk økonomisk råd (AEC)

– Samarbeid med USA EU og Danmark er bra for Grønland. Men verden utenfor kan ikke definere hva som er viktig for Grønland. Vi må bestemme det selv. Hvor skal pengene komme fra; fiskeri, gruvedrift, reiseliv?, spurte Larsen.

– Vi har gode prosjekter med internasjonale investorer og må bygge på det. Det kommer til å ta tid. Vi må bare bestemme oss for hva som er rett vei for oss, avsluttet Larsen.

Styrt fra Arktis

Heidar Gudjonsson pekte stille på at ingen hadde nevnt det faktum at Grønland gikk ut av EU i 1985 på grunn av uenighet om den felles fiskeripolitikken og for å beholde kontrollen med grønlandske fiskeressurser, og derfor har blitt værende utenfor EUs farvann.

– Næringslivet i Arktis må forvaltes lokalt, konstaterte Gudjonsson.

Virginijus Sinkevicius, EU-kommisjonær for miljø, hav og fiskeri, forsvarte unionens nye arktiske strategi. Han sa at klimaendringer i Arktis påvirker resten av verden og at noe må gjøres.

– Vår velstand og fremtidige generasjoner er avhengige av vår kamp mot klimaendringene. Vi har simpelthen ikke en god nok unnskyldning som forklarer for våre barn hvorfor vi ikke gjorde mer. Og klimaendringer kan bare håndteres gjennom globale handlinger. Vi vil fortsette å jobbe for at olje og gass skal forbli i bakken, og vi håper at resten av det europeiske Arktis lar seg inspirere, sa Sinkevicius.

Oppfordret til dialog

EU-representantene møtte motstand fra den tidligere generalløytnanten for Alaska, Mead Treadwell, som satte spørsmålstegn ved hvordan EU kan støtte avvikling av bedrifter i olje- og gassindustrien på denne måten.

– Vi jobber hardt med å bli mer bærekraftige. Det ville kanskje vært bedre å ha dialog med folk i olje- og gassindustrien heller enn å presse oss ut av markedet, sa Treadwell fra sin plass i salen.

Virginijus Sinkevicius svarte at det til syvende og sist ikke er EU som vil stenge ned olje- og gassindustrien:

– Økte temperaturer og klimaendringene vil gjøre det. Selvfølgelig er det mange i olje- og energisektoren som er avhengig av disse jobbene. Det er mye som må gjøres. Med denne strategien inviterer vi våre partnere til å sammen finne løsninger, avsluttet EU-kommisæren for miljø, hav og fiskerier.

Vil fortsatt kjøpe

I en senere debatt om det samme temaet, som ble ledet av High North News’ sjefsredaktør Arne O. Holm, spurte redaktøren Michael Mann om EU vil slutte å kjøpe olje og gass. Svaret var ‘nei’.

Arne O. Holm, Arctic Circle 2021.
Sjefredaktør Arne O. Holm fra High North News under en debatt på konferansen Arctic Circle 2021. (Foto: Trine Jonassen)

– Vi vil ikke slutte å kjøpe olje og gass, nei. Men vi leder an i klimatiltakene og vi må begynne en snuoperasjon. Vi kan ikke slutte å bruke olje og gass over natten, men vi er nødt til å få opp farten.

Men den nye regjeringen i Norge vil fortsette å bruke olje og gass, påpekte Holm.

– Ja, og vi vil starte en seriøs debatt med Norge om dette, sa Mann.

Hvor konkret er egentlig olje, -gass og kullforbudet?, spurte Holm.

– Det er et konkret forslag om å slutte å bore. Vi har forpliktet oss til å oppfordre alle parter til å stanse. Vi vil søke å bli enige med våre partnere om dette, sa Mann.

Støtter et forbud

Naaja Nathanielsen, Grønlandsk minister for boliger, infrastruktur, justis, mineraler og likestilling, erklærte at Grønlands selvstyreregjering ikke vil støtte ytterligere boring etter olje og gass, i tråd med EUs strategi.

Les også

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på engelsk og har blitt oversatt av HNNs Elisabeth Bergquist.

Nøkkelord