EU jobber for at olje, kull og gass skal bli værende i bakken

Onsdag presenterte EUs kommisjonær for miljø, fiskeri og maritime saker, Virginijus Sinkevicius, EUs nye arktiske strategi. (Foto: Skjermdump fra presentasjonen)

EU-kommisjonen mener at olje, gass og kull ikke bør utvinnes i Arktisk hvis man skal nå klimamålene, i tillegg til at det representerer en risiko for miljøforurensning i sårbare områder. Kommisjonen ber om et internasjonalt forbud mot utvinning av hydrokarboner i Arktis.

– Arktis varmes opp tre ganger raskere enn resten av planeten. Smeltende is og tining av permafrosten i Arktis øker klimaendringene og har store følger. EU er fast bestemt på å gjøre Arktis til et trygt, stabilt, bærekraftig og rikt område. Trygt og stabilt gjennom styrket internasjonalt samarbeid, bærekraftig og stabilt gjennom å sikre en sterk kobling mellom EUs engasjement i Arktis og vår klimapolitikk, den europeiske Green Deal-politikken og dimensjonen som omhandler den blå økonomien, sa Virginijus Sinkevicius, Kommisjonær for miljø, fiskeri og maritime saker.

Kommisjonen ber om at olje, kull og gass skal bli værende i bakken i forkant av FN-konferansen om klimaendringer og for å støtte globale klimatiltak.

– Arktis forandres raskt på grunn av påvirkningen fra global oppvarming, økt konkurranse om naturressurser og geopolitisk strid. Denne utviklingen viser at Europa må definere sin geopolitiske interesse bredt for å fremme stabilitet, sikkerhet og fredelig samarbeid i Arktis, sa Josep Borrell, EUs høykommisjonær for utenriks- og sikkerhetspolitikk, og visepresident i EU-kommisjonen.

EU vil videre styrke sitt arktiske engasjement med noen nøkkelmål:

  • Bidra til fredelig og konstruktiv dialog og internasjonalt samarbeid, å bevare Arktis som et trygt og stabilt område gjennom å ta opp arktiske spørsmål med sine eksterne kontakter, styrke regionalt samarbeid, og overvåking og forutsigelse av fremvoksende sikkerhetsutfordringer.
  • Gjøre tydelige tiltak for å håndtere den økologiske, sosiale, økonomiske og politiske effekten av klimaendringer og forverret miljøtilstand. Å gjøre Arktis mer motstandsdyktig gjennom miljølovgivning, felles handling mot sort karbon og tinende permafrost, samt ved å jobbe for at olje, kull og gass skal bli værende i bakken, også i Arktiske områder.
  • Støtte en omfattende, inkluderende og bærekraftig utvikling av arktiske regioner til beste for de nåværende innbyggerne og fremtidige generasjoner, med en klar vektlegging av urfolks, kvinners og ungdoms behov, og gjennom å investere i fremtidsrettede jobber, også innenfor den blå økonomien.

Les også

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på engelsk og har blitt oversatt av HNNs Elisabeth Bergquist.

Nøkkelord