Amerikanske bombefly skal øve i Norge: Utplasseres på Ørland flystasjon

To B-1B Lancer bombefly flyr i formasjon sammen med norske F-35A kampfly. (Foto: Bodø QRA 331 Skvadron / Forsvaret). 

De amerikanske B1-flyene skal operere ut fra Ørland og trene sammen med norske styrker i en tidsbegrenset periode. 

Det skriver Forsvaret i en pressemelding. 

Allerede denne uken ankom rundt 200 amerikanske soldater Ørlandet militære flystasjon. 

Til NRK sier sjef for 132 Luftving ved Ørland flystasjon, Øivind Gunnerud at flyene kommer i februar og skal være her rundt en måneds tid. 

Avisa melder at dette blir første gang i nyere tid at amerikanske bombefly utplasseres ved en norsk flybase. Tidligere har amerikanske bombefly øvd sammen med Luftforsvaret i norsk luftrom. 

USAs European Command informerer også i en pressemelding at dette er første gang personell fra det amerikanske luftforsvaret utplasseres i Norge. Personellet kommer fra Dyess Air Force Base i Texas.

I pressemelding står det videre at opplæring for US Air Force-personell vil omfatte en rekke områder som spenner fra å operere i nordområdene til å forbedre interoperabilitet med allierte og partnere over hele det europeiske teatret.

"Operasjonell beredskap og vår evne til å støtte allierte og partnere og reagere raskt er avgjørende for kombinert suksess. Vi verdsetter det varige partnerskapet vi har med Norge og ser frem til fremtidige muligheter for å styrke vårt kollektive forsvar," sier general Jeff Harrigian, sjef for amerikanske luftstyrker i Europa og Afrika. 

I en uttalelse til NRK om eventuelle flygninger av amerikanske strategiske bombefly, publisert på Den russiske ambassadens Facebook-side, sier ambassaden følgende:

"Aktiviseringen av utenlandsk militær tilstedeværelse i Norge og i nord inkludert sending av strategiske bombefly «B-1B Lancers» bidrar ikke generelt sett til stabiliteten."

"Vi skal fortsette å følge situasjonen og gjennomføre tiltak for å forsvare sikkerheten av landet vårt og i regionen."

 

Artikkelen er oppdatert. 

Les også

Nøkkelord