Allierte styrker samles for Natos største øvelse på flere tiår

nordic-response24
Amerikanske marinestyrker og norske styrker trener i Norge i februar 2024 som del av oppkjøringen til øvelsen Nordic Response. (Photo: NATO)

Nato-allierte er nå på plass for å delta i øvelsen Steadfast Defender som involverer 90 000 personell fra 31 allierte, inkludert Natos ferskeste medlem, Sverige.

Nato-styrker utplasseres nå for Steadfast Defender 2024, alliansens største øvelse på flere tiår. Nordamerikanske styrker krysser nå Atlanterhavet for å trene med europeiske styrker.

Formålet med Steadfast Defender 2024 er å sette Natos nye regionale forsvarsplaner på prøve. Med styrker som øver på rask utplassering og kamp i både Norge og Polen, viser de allierte sin evne til å kommandere og kontrollere store bakke-, luft-, og sjøstyrker over store avstander.

Samtidig foregår øvelsen Joint Warrior, en øvelse hvor Joint Expeditionary Force (JEF - flernasjonal hurtigreaksjonsstyrke i år ledet av Storbritannia. Red. anm), Nato og partnernasjoner med enheter og personell kan delta i felles trening.

JEF er samtidig utplassert i Polen som del av øvelsen Brilliant Jump 24, som er integrert i Steadfast Defender. Der skal styrken forberede seg til å slå tilbake en simulert fiende i et kollektivt forsvarsscenario.

Steadfast Defender 2024 involverer 90 000 mennesker fra 31 allierte, inkludert Natos ferskeste medlem Sverige, og gjennomføres på tvers av ulike Nato-nasjoner.

Den første delen av øvelsen fokuserer på å sikre Atlanterhavet opp til Arktis; den andre delen fokuserer på å flytte tropper over hele Europa, fra nordområdene til Sentral- og Øst-Europa.

– Steadfast Defender 2024 vil være en tydelig demonstrasjon av vår enhet, styrke og besluttsomhet for å beskytte hverandre, våre verdier og en regelbasert internasjonal ordenen, sier general Christopher G. Cavoli, øverste sjef for en av to hovedkommandoer i Nato, i følge en pressemelding.

Øvelsen varer fra januar til mai 2024.

Also read

Nøkkelord