Debattinnlegg: - Alliert sikkerhetssamarbeid i nord er viktigere enn på lenge

NATO-skip seiler inn i Barentshavet i september 2020. (Foto: British Royal Navy)

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger. High North News er ikke ansvarlig for eksternt innhold.

Russisk opprustning i Arktis er noe vi er nødt til å følge med på i Norge. Satellittbilder fra selskapet Maxar tyder på at nettopp dette skjer, både innenfor bombefly og nye kapasiteter som også trolig vil kunne levere kjernevåpen.

I Norge pågår stadig en debatt om hvordan økt norsk samarbeid med amerikanske styrker innen rammene av NATO, kan føre til en eskalering av konflikt med vår russiske nabo i nord. Sist så vi dette i påstander fra partiet Rødt etter ankomsten av fire amerikanske bombefly til Ørland.

Jeg deler synspunkt med dem som mener det nettopp er et slikt forsvarssamarbeid som har bidratt til fred og sikkerhet i Norge i en mannsalder. Vi er prisgitt avskrekkelsen vi får gjennom troverdig og aktiv deltagelse i NATO.

Samtidig er det ting som tyder på at det akkurat nå er spesielt viktig at Norge opprettholder et tett forsvarssamarbeid med våre alliere, nettopp for å avdempe mulige konflikter.

På overflaten, kan det se ut som at President Putin styrer Russland med jernhånd. De som ønsker en større avdemping fra norsk side, hevder indirekte at Russland er politisk samlet, og at all kontroll er underlagt sentralmakten i Kreml.

Det er positivt at EU viser vilje til å utøve større press på Russland for den ulovlige okkupasjonen av Krimhalvøya.

Det er lite som tyder på at det forholder seg slik. Som Foreign Affairs nylig redegjorde godt for, er Putin omgitt av hjemlige trusler. Både makteliten rundt ham og folkelig opprør truer med å undergrave makten han besitter.

Vi så ikke minst det siste under de massive demonstrasjonene mot fengslingen av opposisjonspolitiker Aleksej Navalnyj.

Som tankesmien tankesmien Atlantic Council påpekte, er den russiske makteliten også en skjør konstruksjon, der korrupsjon er omfattende, og alle befinner seg i et «null-sum-spill» med befolkningen for øvrig: Deres makt går på vanlige folks bekostning, både politisk og økonomisk.

I et slikt klima, er det som forventet at russiske styresmakter forsøker å kanalisere frustrasjon utad. Oppgraderingen av den russiske nordflåten i Arktis må leses som uttrykk for nettopp dette.

Det samme er Russlands etterretningsangrep på Norge, forfølgelsen av egne opposisjonelle i utlandet, og den nylige intensiveringen av den militære tilstedeværelsen på Krim.

Les også:

Det er positivt at EU viser vilje til å utøve større press på Russland for den ulovlige okkupasjonen av Krimhalvøya. Norge slutter seg til erklæringene.

Med en stadig mer skjør maktbase i Russland, vil Putin se seg om etter sårbare punkter langs grensen. Det er derfor viktig at Norge opprettholder et utstrakt sikkerhetssamarbeid med våre allierte, i tillegg til å utøve press på Russland sammen med våre nærmeste transatlantiske og europeiske samarbeidspartnere.

Avdemping er et viktig spor for å ivareta norsk sikkerhet, men avskrekking er vel så viktig. Spesielt akkurat nå.

Nøkkelord