Akvaplan-niva til Bodø

Akvaplan-niva etablerer nytt kontor i Bodø. Kontoret skal ha fire ansatte.


Akvaplan-niva etablerer nytt kontor i Bodø. Kontoret skal ha fire ansatte.

Bedriften sier at de etablerer Bodø-kontoret for å bedre kunne følge opp kunder og samarbeidspartnere i fylket. Nordland er Norges største havbruksfylke og har ifølge bedriften et betydelige potensiale for videre utvikling.

Akvaplan-niva AS er et forskningsbasert aksjeselskap i NIVA-gruppen (Norsk Institutt for Vannforskning) og har 130 ansatte forskere og rådgivere. Hovedkontoret befinner seg i Framsenteret i Tromsø, og Akvaplan-niva har til nå i tillegg hatt sju avdelingskontorer og tre utenlandskontorer.Nøkkelord