Advarer mot omkamper om Forsvaret

Permanent tilstedeværelse i nord er svært viktig, mener næringsforeningene i Salten, og advarer mot flere punkt i forsvarssjef, admiral Haakon Bruun-Hanssens (innfelt) fagmilitære råd til Regjeringen. (Foto: Forsvaret).
-Det kan stilles spørsmål ved om forsvarssjefens militærfaglige råd understøtter utenrikspolitikken på en optimal måte. Vi frykter at militær luftledelse havner i spill igjen.

 

-Det kan stilles spørsmål ved om forsvarssjefens militærfaglige råd understøtter utenrikspolitikken på en optimal måte. Vi frykter at militær luftledelse havner i spill igjen.

Det skriver de tre interesseorganisasjonene Bodøregionens utviklingsselskap (BRUS), Bodø næringsforum og Fauske næringsforum i en felles høringsuttalelse til forsvarssjefens råd om (bl.a.) å legge ned flere militære installasjoner i nord og flytte dem sørover.

Tyngdepunkt flyttes

De tre organisasjonene uttrykker sterk bekymring for flere av punktene i forsvarssjefens forslag eller militærfaglige råd, og konstaterer at det legges opp til omkamp om vedtaket i Stortinget fra 2012 om at luftforsvarets ledelse skal legges til Reitan.

«Det kan stilles spørsmål ved om FMR understøtter utenrikspolitikken på en optimal måte. Dette skyldes at tyngdepunktet i Forsvaret havner for langt sør», heter det i høringsuttalelsen, der det pekes på at nedlegging i nord og gjenoppretting i sør gjelder både operative styrker og ledelsesfunksjoner.

Operative ulemper

«FMR (Forsvarssjefens militærfaglige råd) gir ikke inntrykk av å være en helhetlig og langsiktig plan for Luftforsvarets ledelse. De operative ulempene påpekes av Forsvaret selv. Vi frykter at militær luftledelse havner i spill igjen, om kort tid hvis FMR vedtas. Omstillingskostnader og ulemper for personellet tatt i betraktning; det er bekymringsfullt», skriver de tre.

Fra nord til sør

Uttalelsen peker på et helt tydelig hovedtrekk ved FMR, nemlig at forsvarets virksomhet i nord bygges kraftig ned, og at dette ikke stemmer med Regjeringens utenrikspolitikk, der det sies; «tydelig at militær tilstedeværelse er vesentlig for å ivareta sentrale interesser i Nordområdene. Utviklingen i nord er en del av å sikre landet utvikling og inntekter før Nordsjøen når et ikke-drivverdig nivå».

Krevende naboskap

Uttalelsen peker på at det er krevende for en liten stat som Norge å ha en stormakt som Russland som nabo, og at selv om Norge og Russland samarbeider godt i nord, så finnes det enkeltsaker som kan skape et mer anspent forhold statene imellom.

Det pekes videre på at styrker som har permanent fredstidsbase i nord vil være bedre i stand til å tilpasse seg nordområdenes krevende klima, og dessuten opparbeide en betydelig kompetanse når det gjelder geografi og farvann.

Ønske om sikkerhet

«Norsk, militær tilstedeværelse i nord må bekrefte vårt ønske om sikkerhet, stabilitet og forutsigbarhet i nord…... Norge må etablere en normalsituasjon med solid, militær tilstedeværelse i nord i fredstid. Uten slik tilstedeværelse kan Norge bli møtt med påstander om eskalering hvis en krisesituasjon fører til økt styrkebehov», heter det bl.a. i uttalelsen fra de tre næringsforeningene i Salten.


Odd Emil Ingebrigtsen, direktør i BRUS, Bodøregionens utviklingsselskap, advarer mot omkamper om plassering av bl.a. ledelsen av luftforsvaret.
Odd Emil Ingebrigtsen, direktør i BRUS, Bodøregionens utviklingsselskap, advarer mot omkamper om plassering av bl.a. ledelsen av luftforsvaret.

Tags