19 millioner til forskning på beredskap i nord

Professor Odd Jarl Borch leder Marpart-prosjektet som forsker på maritim beredskap i Nordområdene. (Foto: Linda Storholm)
Stor videre satsing på forskning på maritim beredskap.

Stor videre satsing på forskning på maritim beredskap.  

Utenriksdepartementet har bevilget over fire millioner kroner til forskning på maritim beredskap i nordområdene, og sammen med Nordland fylkeskommunes DA-midler, og penger fra tretten universitet i seks land får Marpart II-prosjektet en økonomisk ramme på 19 millioner kroner til videre forskning. 

Prosjektet ledes fra Nordområdesenteret ved Universitetet i Nordland, med professor Odd Jarl Borch som prosjektleder. Arbeidet ser på maritim kriseberedskap og samvirke over landegrensene i nord, og inkluderer fagmiljø i Norge, Russland, Grønland, Island, Danmark og Sverige.  

-Det er gledelig at Utenriksdepartementet setter pris på det arbeidet vi gjør knyttet til beredskapsledelse, samvirke og kompetanseoverføring i nordområdene, sier prosjektleder, professor Odd Jarl Borch ved Universitetet i Nordland. Han framhever spesielt den rollen som Nordland fylkeskommune har hatt i initieringen av denne typen arbeid, og bidraget med å løfte prosjektet opp på nasjonalt og internasjonalt nivå. 

-Nordland fylkeskommune har sammen med næringsaktørene og beredskapsapparatet i regionen bidratt svært innovativt og delt sitt nettverk med oss både nasjonalt og internasjonalt, sier Borch.

Arbeidet i Marpart skal var til 2018, og rundt 20 forskere er involvert i arbeidet som gjøres i tett samarbeid med offentlige og private beredskapsapparat i de respektive landene.


 

 

Tags