100 millioner kroner i tapte inntekter for kommunene i Nordland, ifølge ny rapport

Sentrum i Bodø
Så mange som 150 aktører i Nord-Norge kan gå konkurs som følge av pandemien. Over 30 prosent av aktørene hadde for lav eller negativ egenkapitalandel, og inntektene stuper når turistene uteblir, ifølge Indeks Nordland. (Foto: Geir Alvin)
Indeks Nordland lanserte nylig en spesialrapport om hvordan Covid-19 har påvirket økonomien i fylket. Kommunene i Nordland rapporterer om et inntektsbortfall på om lag 100 millioner kroner på grunn av pandemien.

For å gi et innblikk i konsekvensene for kommunene, har indeks Nordland kartlagt merkostnader og konsekvenser frem til sommeren 2020 og laget en prognose ut året.   

160 millioner kroner i merkostnader

Basert på tilbakemeldinger fra kommunene er det beregnet at Covid-19 har gitt 160 millioner kroner i merkostnader i perioden mellom mars og juni. Det tilsvarer en månedlig merkostnad på om lag 45 millioner kroner, ifølge rapporten

100 millioner kroner i tapte inntekter

Kommunene påvirkes også av lavere formuesinntekter og formuesskatt. Denne svekkelsen vil også fortsette inn i 2021 når man får se en helårseffekt av lavere lønn. Kommunene forteller om et inntektsbortfall på om lag 100 millioner kroner. 

150 konkurser

Så mange som 150 aktører i Nord-Norge kan gå konkurs som følge av pandemien. Over 30 prosent av aktørene hadde for lav eller negativ egenkapitalandel, og inntektene stuper når turistene uteblir. Svak økonomisk buffer gjør disse aktørene særlig utsatt. 

Paneldebatt

I morgen diskuteres funnene i rapporten på et webinar i regi av Indeks Nordland. 

Paneldebatten vil ledes av sjefredaktør i High North News, Arne O. Holm. 

Styringsgruppen i Indeks Nordland (og deltakerne i paneldebatten) består av: 

  • Daniel Bjarmann- Simonsen (NHO Nordland) 
  • Erlend Bullvåg (Nord universitet) 
  • Heidi Therese Thommesen (Innovasjon Norge Nordland) 
  • Liv Bente Kristoffersen (DNB) 
  • Liv Rask Sørensen (Nordland fylkeskommune) 
  • Petter Bugge Richardsen (NAV Nordland) 
  • Rita Lekang (LO) 
  • Svenn Are Jenssen (Kunnskapsparken Bodø)

Livestreamen kan følges her: https://www.facebook.com/events/1020207541784695/

 

Les også

Nøkkelord