Det kan ta flere år før næringslivet på Svalbard normaliseres

Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO er bekymret for tilstanden til næringslivet på Svalbard. Foto: NHO

– Næringslivet på Svalbard blir i realiteten holdt nede, fordi myndighetene ikke er konsekvente i regimet de opprettholder, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

NHO inviterte i dag til et dialogmøte med en rekke aktører som er aktive i næringslivet på Svalbard. På møtet deltok representanter fra blant andre: Hurtigruten Svalbard, Basecamp Explorer, Visit Svalbard, Svalbard Bryggeri og det Store Norske Spitsbergen Kulkompani.

Bekymret næringsliv

Mange av bedriftene på Svalbard savner forutsigbarhet fra norske myndigheter og de er bekymret for at det kan ta flere år før situasjonen normaliseres for næringslivet på øygruppen.

Robert Johansen, grunnlegger av Svalbard Bryggeri er en av flere aktører som har merket en markant økonomisk nedgang etter pandemien slo til. Bryggeriet hans har mistet 90 prosent av omsetningen. Han mener det burde settes av midler til et fond som kan hjelpe reiselivsnæringen under kriser, som muligens kan finansieres av en turistskatt på Svalbard.

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid sier at han er spesielt bekymret for hvordan myndighetene håndterer situasjonen på Svalbard. Han mener myndighetene må gi klarere signaler for hvordan de skal åpne Norge.

Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO. Foto: NHO

Næringslivet på Svalbard blir i realiteten holdt nede, fordi myndighetene ikke er konsekvente i regimet de opprettholder, sier han.

Tilstanden til næringslivet på Svalbard er bekymringsverdig. Dette er en svært kritisk situasjon. Denne krisen kommer til å vare lengre enn mange tror. At dette raskt blir tatt tak i er viktig for næringslivet, det er viktig for reiselivet, det er viktig for lokalbefolkningen. Det som skjer på Svalbard er viktig for Norge, sier Almlid.

NHO jobber med å forbedre kompensasjonsordningen, slik at den skal vare enda lengre og gjelde enda flere. De jobber også med å forbedre lønnstilskuddsordningen.

Denne krisen kommer til å vare lengre enn mange tror
Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO

Dette med å sette av et fond for reiselivsnæringen er noe vi har diskutert. Vi mener det er en god idé, og vi skal forsøke å få dette til.

Kaotisk tid

Denne våren er kaotisk, og mange svært viktige politiske beslutninger skal tas. I løpet av kort tid skal man lande et revidert nasjonalbudsjett, en ny tiltakspakke og man skal lande en olje og gass-pakke. Vi i NHO følger disse prosessene nøye, og vi skal ha Svalbard i bakhodet hele veien.

Svalbard må åpnes nå. Det er ingen grunn til at Svalbard skal holdes stengt lengre enn resten av landet, mener Ole Erik Almlid.

Terje Aunevik, leder i Svalbard Næringsforening og direktør i Pole Position, mener situasjonen for næringslivet på Svalbard er dramatisk.

Terje Aunevik. Foto: Alberto Grohovaz

Jeg er glad for at næringslivet på Svalbard løftes frem og tas alvorlig av NHO og andre tunge aktører. Det er ikke alle som er like støttende til det.

Ifølge tall fra SSB omsetter reiselivsnæringen på Svalbard for rundt 1 milliard kroner og er en av de viktigste næringene på Svalbard.

Svalbard rammes hardt

Nå avvikles gruvedriften snart, og det kommer til å skje raskt. Akkurat nå ligger reiselivet med brukket rygg, de ser en fullstendig stopp i inntekter. Universitet på Svalbard har lagt seg i stabilt sideleie, de har avlyst høstsemesteret og alle sommerkurs. Summen av alt dette er dramatisk, mener han.

Det er viktig å poengtere at de som rammes hardest er de lokale bedriftene. Longyearbyens næringsliv har ikke noen andre markeder i utgangspunktet enn markedet på Svalbard.

Karantenebestemmelsene som er innført er i realiteten en myndighetspålagt stenging av Svalbard.

De lokale bedriftene driver med underskudd store deler av året. Det er en konsekvens av at de lokale bedriftene her har valgt å være her året rundt. Det er disse som rammes hardest. Det er viktig at de tiltakene som iverksettes treffer det lokale næringslivet, sier Aunevik.

I revidert nasjonalbudsjett ble det gjort en endring i arbeidsgiveravgiften på Svalbard, slik at bedrifter kan få et tilskudd på fire prosent av brutto lønnskostnad.

Aunevik tror ikke dette er nok til å snu veldig mye av dagens situasjon, men han er positiv til tiltaket. 

De som har permittert alle ansatte vil ikke dra nytte av denne ordningen, da de ikke har lønnskostnader. Men det kan fungere som et insentiv for å få bedriftene til å oppheve permitteringene.

Vi må øke forståelsen for hvor viktig reiseliv er for Norge, det er viktig for verdiskapning, lokalsamfunn og sysselsetting. Denne krisen har avslørt en manglende kompetanse i departementene for hvilken betydning reiseliv har for landet. Det er mulig vi trenger en egen reiselivsminister, sier han.

Denne krisen har avslørt en manglende kompetanse i departementene for hvilken betydning reiseliv har for landet. Det er mulig vi trenger en egen reiselivsminister
Terje Aunevik, leder i Svalbard Næringsforening

NHO gjør en veldig god jobb med å synliggjøre hvor viktig norsk næringsliv er for velferdssamfunnet. Jeg blir fremdeles sjokkert over holdningene enkelte har til næringsliv. Det kan virke som noen mener næringsliv er en litt irriterende greie som vi er nødt til å holde på med. Det er bare en oljenasjon som har råd til å ha slike holdninger, sier Terje Aunevik

Nøkkelord