Vill styra om fjärrvärmen

Förhoppning: Kunna dra ner värmen utan att det märks

Ett sätt för att framtidens energi ska bli billigare och mer miljövänlig skulle kunna vara att styra om fjärrvärmesystemet. Detta ska forskare nu undersöka, enligt Sveriges Radio.

I dag används dyr och miljöfarlig reservkraft när det till exempel är riktigt kallt ute och detta vill man slippa i framtiden. Forskare på Luleå Tekniska Universitet ska nu tillsammans med forskare och företagare i fyra länder bland annat ta fram datorprogram för hur det skulle kunna göras i ett treårigt projekt.

Projektet har deltagare från Indien, Grekland, Tyskland och Spanien, och styrs från Luleå Tekniska Universitet. 20 miljoner kronor från Eu-programmet Horizon ska finansiera och pilottester ska göras i hus i Luleå och på Mallorca.