Vil øke bevilgningen til E-tjenesten med 370 millioner kroner

The Norwegian MFA confirms that no decision has been made about whether Foreign Minister Ine Eriksen Søreide or any other government representative will attend the conference in Arkhangelsk in April. (Archive photo: Mats Grimsæth/Norwegian Armed Forces)
Regjeringen foreslår i neste års statsbudsjett å øke bevilgningen til Etterretningstjenesten med 370 millioner kroner. Målet er å gjennomføre en nødvendig modernisering, både teknologisk og kapasitetsmessig.Regjeringen foreslår i neste års statsbudsjett å øke bevilgningen til Etterretningstjenesten med 370 millioner kroner. Målet er å gjennomføre en nødvendig modernisering, både teknologisk og kapasitetsmessig.

- Regjeringen foreslår en vesentlig styrking av Etterretningstjenesten med 370 millioner kroner, hvorav 250 millioner er friske midler. Et slikt løft vil bidra til å gjennomføre en nødvendig teknologisk og kapasitetsmessig modernisering, og den vil gjøre Etterretningstjenesten bedre i stand til å håndtere dagens og fremtidens utfordringer. Det er også viktig å understreke at Etterretningstjenestens leveranser gir bedre situasjonsforståelse for hele Forsvaret, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Nødvendig omstilling, i en ny tid

Det sikkerhetspolitiske bildet har endret seg, og det stiller økende krav både til situasjonsoversikt og -forståelse. Norges evne til å håndtere det uforutsette må styrkes.

Behovet for en effektiv og relevant utenlandsetterretningstjeneste øker i takt med en større usikkerhet i våre nærområder, men også i flere områder i verden for øvrig, skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding i forbindelse med forslaget.

- Regjeringen tar den nye sikkerhetspolitiske situasjonen alvorlig, og følger opp sin uttalte målsetting om å styrke Forsvaret på områder som gir økt operativ evne på kort og lang sikt. En betydelig og reell styrking av Forsvaret må til for å sikre fremtidige relevante og moderne militære kapasiteter, uttalte forsvarministeren etter fremleggingen i går.

Her kan du se hvordan hun oppsummerer forsvarsbudsjettet for 2016.


I tråd med rådene fra forsvarssjefen

Prioriteringene er ifølge Forsvardepartementet i tråd med forsvarssjefens militærfaglige råd som ble lagt frem 1. oktober, med fokus på økt situasjonsforståelse og operativ evne, særlig i nord.

Totalt foreslås det for neste år en økning i forsvarsbudsjettet på 9,8 prosent. Hoveddelen av økningen i budsjettet går til kampflyet F-35, som beskrives som «Forsvarets viktigste kjernekapasitet».

- De nye fagmilitære rådene vitner om at forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har et betydelig økt ambisjonsnivå i nordområdene, uttalte professor Rolf Tamnes i ekspertgruppen for Forsvaret av Norge, da HNN intervjuet ham for en uke siden.

Tags