Vil møte Rana Gruber for samtaler

Jernmalm kan ikke takseres som naturgrus, mener Rana Gruber som har gått rettens vei for å få eiendommene taksert som det de er. I august fikk de medhold i lagmannsretten, men tvisten ruller videre og kan ende i retten på ny.
Formannskapet i Rana har bedt om at kommunen må gå i samtale med Rana Gruber for å unngå å havne i retten igjen.
Formannskapet i Rana har bedt om at kommunen må gå i samtale med Rana Gruber for å unngå å havne i retten igjen. 

Rana Gruber saksøkte i fjor Rana kommune etter at bedriften fikk et stort hopp i eiendomsskatten. Den store økningen, skyldes en ny verditaksering. Denne bestrider Rana Gruber, som blant annet mener de er taksert for eiendommer de ikke eier, og at det er feil å taksere jernmalmforekomsten som naturgrus. 

Tirsdag fikk formannskapet i Rana en orientering om saken fra advokatkontoret Lund & Co. som representerer Rana Kommune i skattesaken mot Rana Gruber. 

- Det var et bra og informativt møte hvor de som var til stede fikk en grundig gjennomgang om hva dette betyr for kommunen, sier ordfører Kai Henriksen (H). 


Vil unngå lagmannsretten

Et samlet formannskap kom etterpå med råd om at partene bør finne sammen og starte samtaler med formål om å unngå at saken havner i lagmannsretten. 

Rana Gruber tapte første runde i retten, men anket på flekken. Direktør i Rana Gruber, Kjell Sletsjøe, fortalte High North News at tingretten bare drøftet forvaltningsforholdet, ikke selve taksten, som er det selskapet bestrider. 

Rana Kommunes advokater jobber nå med sitt anketilsvar. Ordføreren håper å få snakket med Rana Gruber før denne leveres inn. 

- Jeg har overbrakt nyheten til styreleder Malvin Nilsen i Rana Gruber, vi må jo sjekke at de også er interessert i å snakke sammen, sier Henriksen. 

- Og hva sa han? 

- Han ga uttrykk for at han er positiv. Sterkt politisk press

Ordførerens mål før gårsdagens formannskapsmøte var å se på hvilket handlingsrom kommunen har i denne saken. 

- Det har vært et sterkt politisk press for å få en løsning på saken. Nå har vi hatt en gjennomgang med alle politikserne og sett på de mulighetene vi har, sier han. 

Men noen konkrete muligheter utover det å snakke sammen kom ikke fram. 

- Har dere avklart juridisk hva som vil skje dersom dere går ut over de fastsatte retningslinjene for eiendomsskatt? 

- Det er ingen formannskap eller kommunestyrer som vil beslutte noe som ikke er i henhold til loven, så det er ikke aktuelt. Ordfører i Rana Kai Henriksen (H). (Foto: Rana Kommune)
Ordfører i Rana Kai Henriksen (H). (Foto: Rana Kommune)

Tags