Vil legge ned høyskolene i nord

For en måned siden var kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på dialogmøte med universitetene og høgskolene i nord, og nå har han bestemt seg. (Foto: Marte Garmann)
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil ikke vente på Stortinget, men legge ned høyskolene i nord så raskt som mulig. Det kommer frem i et brev kunnskapsdepartementet har sendt UiT Norges arktiske universitet.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil ikke vente på Stortinget, men legge ned høyskolene i nord så raskt som mulig. Det kommer frem i et brev kunnskapsdepartementet har sendt UiT Norges arktiske universitet.

Det skriver avisen Fremover i dag.

- Departementet ser at Nord-Norge er noe mer moden for strukturelle endringer enn en del andre steder i landet, slik at det kan være aktuelt å gjøre disse uten å avvente at stortingsmeldingen om strukturen samlet sett er lagt frem, heter det i et brev fra departementet til ledelsen for UiT Norges arktiske universitet, som Fremover har fått tilgang til.Vekker sterke reaksjoner

Brevet det er snakk om skal - etter det High North News erfarer - ikke ha blitt sendt til noen av de andre institusjonene for høyere utdanning i Nord-Norge, og det skal vekke til dels sterke reaksjoner blant de berørte.

– Bakgrunnen for dette brevet, er at vi har fått tydelige signaler fra institusjonene i Nord-Norge at de ønsker endringer, og de ber oss også om ikke å kaste bort tiden med langdryge prosesser, forklarer statssekretær Bjørn Haugstad (H) til Fremover.

– Det er slik at det er Kongen i statsråd som tar beslutningen formelt, så å skulle slå sammen universitet er ikke noe vi trenger å gå til Stortinget med, svarer han på spørsmålet om hvorfor Nord-Norge tilsynelatende skal underlegges en annen behandling enn resten av landet.

I intervjuet sier statssekretæren at kunnskapsdepartementet ikke vil foreta seg noe som Stortinget kan være negativt til, men at eventuelle endringer skal være tydelig forankret i de institusjonene som gjelder.

 

Høgskolene snart historie

Haugstad bekrefter likevel at alt tyder på at det går mot at alle høgskolene - altså både Harstad, Narvik og Nesna - snart vil være historie, og at debatten fremover vil handle om hvordan ett eller to universiteter skal bygges opp.

Om knappe to uker, fredag 5.september, kommer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Bodø for å møte ledelsen for de berørte høyskolene, samt ledelsen ved Universitetet i Nordland og UiT Norges arktiske universitet. 

– Vi har registrert at det på Helgeland og helt i nord i fylket er ønske om bare ett universitet, mens det både fra universitetet i Bodø og fra politikerne i Bodø, er en klar oppfatning om at det skal være to, kommenterer statssekretæren.

Debatten om hvor vidt det skal være ett eller to universiteter i nord har pågått i flere måneder.

Her kan du lese hva tre nordnorske avisredaktører mener om saken.

 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: