Vil ikke ha Russlandkonflikten inn i Arktis

The Economist var i forrige uke arrangør for konferansen Arctic Summit i Oslo. (F.v) Her er Canada’s ambassadør til Norge, Arthur Wilczynski, i samtaler med Julie Furuta-Toy (Chargé d’Affaires ved den amerikanske ambassaden i Oslo) og politisk redaktør James Astill (The Economist). Førstnevnte deltar også på High North Dialogue i Bodø. (Foto: Hege Eilertsen)
Oslo: - Vi vil ikke ha konflikten med Russland inn i Arktisk råd, den hører hjemme i andre fora, sier Charge d’Affaires Julie Furuta-Toym ved den amerikanske ambassaden i Oslo. Om en måned tar USA over formannskapet i Arktisk råd, og de lover at Alaska vil få mer oppmerksomhet.

Oslo: - Vi vil ikke ha konflikten med Russland inn i Arktisk råd, den hører hjemme i andre fora, sier Charge d’Affaires Julie Furuta-Toy ved den amerikanske ambassaden i Oslo. Om en måned tar USA over formannskapet i Arktisk råd, og de lover at Alaska vil få mer oppmerksomhet.

- Både USA, Canada og Norge har vært veldig tydelig i fordømmelsen av Russland, og at sanksjonene kan bli mer omfattende, sier Furuta-Toy.

- Når det er sagt; det er veldig viktig for alle at vi fortsetter samarbeidet i Arktis, legger hun til.


- Vi følger nøye med

I dag er det Canada som har formannskapet i Arktisk råd, men i april viker de altså plassen for amerikanerne.

Canada’s ambassadør til Norge, Artur Wilczynski, tror ikke det økte spenningsnivået mellom Russland og Vesten – som en følge av urolighetene i Ukraina – vil forplante seg inn i det arktiske samarbeidet.

- Dette er ikke noe nytt, det går tilbake til den kalde krigen. Det er ikke noe som gjør det mer presserende nå. Men det er klart, vi følger nøye med på russerne, sier han.

Som NATO-medlem, sier Wilczynski, har også Canada allianser som sikrer tryggheten.

På konferansen Arctic Summit 2015 i Oslo i går var Futura-Toy og Wilczynski invitert for å snakke om hva canadierne har fått til i Arktisk råd i løpet av de to siste årene. Veien videre, med USA bak roret, var naturlig nok også et tema.


Uenige om veien videre

Amerikanernes Charge d’Affaires er tydelig på at staten Alaska vil få økt oppmerksomhet fra den politiske ledelsen i landet, de neste to årene, når USA overtar formannskapet i Arktisk råd.

Som High North News skrev for en drøy måned siden er det friske politiske diskusjoner i USA om hvilken vei landet skal velge i den fremtidige utviklingen av Alaska.

Alaska’s arktiske policy-kommisjon har utarbeidet en rapport med en rekke anbefalinger om hvordan de arktiske samfunnene i staten kan forbedres, mens president Barack Obama - på sin side - taler varmt for å bevare Arctic National Wildlife Refuge (ANWR) for fremtidige generasjoner. Sånt blir det bråk av, og det kan du lese mer om her.

Hva Canada gjelder er ambassadør Wilczynski’s oppfatning, etter tre måneder i Norge, at Arktis er så mangt, alt avhengig av hvem man spør:

- En av de tingene jeg har lært er at vårt Arktis er totalt annerledes enn deres Arktis, det russiske Arktis, og det amerikanske Arktis. Det er store forskjeller i det høye nord, sier han.

- Canada’s Arktis utgjør 40 prosent av den totale landmassen vår, og der bor det bare 115.000 mennesker, minner han om.


Høy andel av urbefolkning

Wilczynski snakker varmt om jobben Leona Agullaq, Canada’s minister i Arktisk råd, har lagt ned de siste årene.

Agullaq er miljøvernminister i Canada, og også minister for Nord-Canada's økonomiske utvikling.

- Det som har vært essensielt for Canada, både i den forrige og i denne siste formannskapsperioden, er utviklingen for folket i nord. Det har vært en hovedprioritet, sier Wilczynski.

Tospråklige Canada er et av de landene i verden med høyest andel urbefolkning.

I alt er det over 200 ulike etniske grupper registrert i landet som ofte beskrives som en «mosaikk». Den sosiale tilhørigheten, og identifiseringen med egen etnisk gruppe, har tradisjonelt sett vært sterk.

Nordamerikanske indianere (anslagsvis 600.000 personer) utgjør den største hovedgruppen av urbefolkningen, og i tillegg kommer métiser (292 000 personer) og inuiter (45 000 personer).

De har unike utfordringer, mange bor øde og avsides, og de har levd der i flere generasjoner, minner ambassadøren.


Stolt av Arctic Economical Council

- Da Canada overtok formannskapet i Arktisk råd i 2013 innførte de begrepet “The Northerners” om de som bor og lever i nordområdene:

Det vi vil flagge, for Canada’s del, er at «the notherners» må spille en sentral rolle - også i styringen av nord, sier Wilczynski.

Det handler om alt fra bærekraft til det å gi befolkningen økonomiske muligheter og bedre velferdsordninger, sier han.

- Dette er viktig både for Agullaq og Canada, sier ambassadøren.

Canada er stolt av at de i løpet av den to år lange formannskapsperioden har etablert Arctic Economical Council.

- Forretninger spiller en viktig rolle, og der har vi også fått et aktivt engasjement fra Norge’s side, sier han.

USA’s arktiske spesialutsending, admiral Robert J. Papp, har heller ikke lagt skjul på at Arctic Economial Council blir et satsingsområde. I oktober i fjor uttalte han at "USA vil sette Arktisk råd på steroider", når de overtar formannskapet.

Charge d’Affaires ved den amerikanske ambassaden i Oslo, Julie Furuta-Toy, sier USA er inspirert av den jobben Canada har lagt ned de siste to årene:

- Vi vil også fokusere på bærekraftig utvikling, sier hun.


«Veikart» for kommersiell aktivitet

Papp har tidligere gjort det klart at det å bedre både de økonomiske vilkårene og levevilkårene i arktiske samfunn vil være en prioritet når USA tar over.

- Vi vil også identifisere muligheter for amerikansk næringsliv, sier Julia Furuta-Toy, og forteller at USA blant annet vil jobbe med å lage et «veikart» for kommersiell aktivitet i Arktis.

- Alaska og Nord-Norge er ikke så ulike. Vi nyter begge godt av Golf-strømmen, og de mange fordelene en isfri kystlinje gir, sier hun.

Klimaendringer og sikkerhet i de arktiske havområdene står også høyt på agendaen når USA overtar i april.

- Vi vil jobbe med alle parter i Arktis. Vi må jobbe sammen, og lære sammen. Vi skal også lære amerikanerne mer om Arktis. Sammen med de andre arktiske statene kan vi gjøre fantastiske ting i denne delen av verden, sier Furuta-Toy.

Nøkkelord