Vil ha tilbake befalsutdanning i Nord-Norge

Seher Aydar og Bjørnar Moxnes
Stortingsrepresentanter for Rødt, Seher Aydar og partileder Bjørnar Moxnes. (Foto: Ihne Pedersen)

Stortingsrepresentanter for Rødt, Bjørnar Moxnes og Seher Aydar mener en reetablering av en ettårig befalskole i Nord-Norge vil bidra til å styrke Norges nasjonale forsvarsevne og øke rekrutteringen til nord.

Stortinget har bedt regjeringen vurdere reetablering av ettårig befalsskole i forsvarsgrenene og at deler av befalsutdanningen skal ligge i Nord-Norge.

Det kommer fram i et forslag om å styrke Norges forsvarsevne, signert Rødts stortingsrepresentanter Bjørnar Moxnes og Seher Aydar.

Moxnes og Aydar mener en reetablering av befalskolen i Nord-Norge vil bidra til å styrke Norges nasjonale forsvarsevne på land, til sjøs og i luften og bør sees i sammenheng med ny langtidsplan for Forsvaret.

Mer tilbøyelig til å bli

Stortingsrepresentantene mener at ambisjonene for styrking av Norges forsvarsevne som ligger i inneværende langtidsplan - som må økes ytterligere i den nye langtidsplanen - krever både flere reservister og flere fast ansatte med riktig utdanning i Forsvaret.

"For å gjøre dette mulig må det tas grep for å styrke utdanningen i Forsvaret", heter det i forslaget.

Tiltak for å bedre ståtiden til Forsvarets fast ansatte personell.

Moxnes og Aydar mener reetablering av ettårig befalsskole i forsvarsgrenene vil være et godt tiltak for å nå dette målet. Å ha deler av befalsutdanningen i Nord-Norge vil også bidra til å rekruttere mer personell fra Nord-Norge, som kan være mer tilbøyelig til å bli værende i landsdelen og fortsette å arbeide i Forsvaret gjennom en større del av livsløpet.

De mener at det samtidig må gjennomføres tiltak for å bedre ståtiden til Forsvarets fast ansatte personell. Slike tiltak kan både gjelde arbeidstid, arbeidsbelastning og godtgjørelse, ikke minst pensjon.

Kun i sør

I dag er alle befalsutdanninger lokalisert i Sør-Norge, etter at man la ned befalsutdanningen i Harstad.

Befalsskolen for Infanteriet i Nord-Norge (BSIN) ble etablert i 1899. I 2003 ble befalsskolen nedlagt som et ledd i prosessene med omorganiseringene i Forsvaret. Fram til 2019 hadde de ulike forsvarsgrenene sine egne befalsskoler, men disse ble i 2019 samlet på Sessvollmoen i Ullensaker kommune.

Inntil 2019 var utdanningen ettårig og inngikk i den toårige etatsutdanningen, hvor andre året er praksis ved oppsatt avdeling. Utdanningen kunne tas som en del av førstegangstjenesten, og kvalifiserte som engasjement eller tilsetting som befal innenfor enhetsbefalsordningen. Dagens befalsskole varer i tre måneder.

Saken skal behandles i Stortinget 6. juni.

Les også:

Nøkkelord