High Noon: VIDEO: Nordisk demokrati – et styresett under press?

Debattrekken High Noon ledes som før av Arne. O. Holm, redaktør i High North News, og tar for seg aktuelle tema knyttet til livet i nord. Ulike stemmer fra kunst og kultur, forskning, journalistikk og andre deler av samfunnslivet bidrar med kunnskap og refleksjoner. (Video: Audionor)

Harstad (High North News): De nordiske landene ligger alle i toppen på FNs demokrati-indeks. Hva er det som likevel setter de mest demokratiske landene i verden på prøve? spør redaktør Arne O. Holm i en debatt om demokrati under Festspillene i Nord-Norge.

De nordiske landene ligger alle i toppen på the Economist sin demokrati-indeks. Hva er det som likevel setter de mest demokratiske landene i verden på prøve?

Mye av vår nordiske identitet hviler på tilliten til demokratiene våre. Er denne tilliten i ferd med å bli utfordret?  

Amund Sjølie Sveen, politisk og kunstnerisk leder i Nordting, bidrar som hovedgjest i samtale med Arne O. Holm, redaktør i High North News. 

Samtalen etterfølges av en paneldebatt med følgende deltakere: 

  • Sanna-Kaisa Saloranta, koordinator for prosjektet ‘Nye måter å påvirke på’ ved det finske innovasjonsfondet Sitra
  • Roald Linaker, Stortingets forsvarsombud, teolog og nestleder i Bardu Ap
  • Baard Herman Borge, professor ved UiT Norges arktiske universitet, Harstad

Debatten inkluderer også et musikalsk innslag ved Ingvild Aust, slampoet og viserapper. 

Debattrekken

High Noon-debattene kan følges direkte fra kl. 11.30 på kafé Prandium ved UiTs campus i Harstad. Dette er åpne arrangementer som det er gratis å delta på. 

Debattene strømmes også live på High North News. De kan dessuten ses i opptak.

Mer fra High Noon:

Nøkkelord