– Vi skal ha åpen dialog og samtaler med Russland. Men vi går ikke på akkord med våre interesser

Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt er vert for Barentsrådets ministermøte i Tromsø. (Foto: Hilde-Gunn Bye / High North News). 

Uenighet om sikkerhetspolitikk og NATO til tross; samarbeidet med Russland bidrar til fredsprosjektet i nord, understreker Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt overfor High North News. 

Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt var vert for ministermøtet i Barentsrådet som ble avholdt i dag. Norge har hatt formannskapet i Barentsrådet i to år, og på ministermøtet ble det markert at Finland nå tar over. 

I et intervju med High North News forteller Huitfeldt at ministermøtet har vært preget av positiv stemning og rom for uformelle samtaler, samt for å stifte bekjentskap med nye kolleger.

En av disse var den russiske utenriksministeren, Sergej Lavrov, en av tre utenriksministre [fra Finland, Russland og Norge] som var tilstede på møtet. 

Utenriksminister Anniken Huitfeldt sammen med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov

Utenriksminister Anniken Huitfeldt sammen med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov under Barentsrådets ministermøte. (Foto: Hilde-Gunn Bye). 

– Det var gode og direkte samtaler, sier Huitfeldt om samtalene med den erfarne russiske utenriksministeren. 

– Jeg legger vekt på at vi skal ha åpen dialog og samtaler med Russland. Vi skal imidlertid ikke gå på akkord med våre egne interesser. Vi er uenige om sikkerhetspolitikk, om NATO og menneskerettigheter. 

Uenigheten rundt sikkerhetspolitikk og NATO kom også fram da Lavrov og Huitfeldt møtte pressen etter deres bilaterale møte mandag kveld. 

Som High North News nylig omtalte, understreket Lavrov at forskjellene, som selvfølgelig er der mellom de to naboene, ble diskutert ærlig og åpent på møtet.

– Vi har ikke relasjoner med NATO, men vi har relasjoner med Norge, også på sikkerhetsfronten, sa Lavrov. 

– Vi vil ha konsultasjoner mellom forsvarsdepartementene. Det er viktig for at Russland skal vite hvor de har oss, legger Huitfeldt til. 

Barentsrådet

Barentsrådet (Barents Euro-Arctic Council – Beac), er et forum for mellomstatlig samarbeid. Det består av medlemslandene Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og EU-kommisjonen. (Foto: Hilde-Gunn Bye / High North News). 

Huitfeldt understreker at det er flere områder hvor Norge ønsker konkrete former for samarbeid med Russland.

– Det bidrar til det fredsprosjektet som nordområdesamarbeidet er en del av, sier hun. 

Hva mener du må styrkes i forholdet mellom Norge og Russland?

– Jeg håper blant annet at grensene åpner snart, slik at vi kan styrke folk-til-folk samarbeidet og at folk kan møtes på vanlig måte igjen. Vi har en ny ungdomsgenerasjon som ikke kjenner hverandre så godt. Dette står for tur når verden begynner å åpne opp igjen. 

– Barentssamarbeidet handler om å bringe sammen gode naboer, å bygge bånd over grensene i Arktis, som er det viktigste fredsprosjektet for Norge, sa den norske utenriksministeren under ministermøtet. 

Finlands utenriksminister Pekka Haavisto (helt til venstre) overtok formannskapet fra Norge under møtet. (Foto: Hilde-Gunn Bye / High North News). 

Fra det bilaterale møtet mellom Norge og Finlands utenriksministre. (Foto: Hilde-Gunn Bye / High North News). 

Fokus på klimaendringer

På ministermøtet ble Tromsø-deklarasjonen signert. Der bekrefter partene blant annet sin forpliktelse til å sikre at Barentssamarbeidet fortsatt preges av politisk dialog, praktisk samarbeid og folk-til-folk-kontakt. 

I deklarasjonen bemerkes bekymringen for de alvorlige utfordringene klimaendringene representerer for samfunnene, infrastruktur, biodiversitet og økosystemer i Barentsregionen. Den oppdaterte handlingsplanen for klimaendringer vedtas også i erklæringen, og det oppmuntres til innsats for å implementere handlingsplanen i regionen, drive overgangen til nye lavkarbonløsninger, bidra til innføring av sirkulær økonomi og miljømessig bærekraftig avfallshåndtering, samt bruk av ren og fornybar energi.

I sitt innlegg understreket Huitfeldt at en av de store bekymringene i Arktis handler om klimadringene. Hun roste blant annet Finland for landets arbeid med å oppdatere handlingsplanen for klimaendringer. 

Les også

Nøkkelord