Debattinnlegg: Vi ønsker å styrke forskningen i nord, ikke stykke opp

Direktør i Norsk polarinstitutt, Ole Arve Misund og direktør i Havforskningsinstituttet, Sissel Rogne.
Direktør i Norsk polarinstitutt, Ole Arve Misund og direktør i Havforskningsinstituttet, Sissel Rogne svarer på kritikken. (Foto: NP/Havforskningsinstituttet)
"Havforskningsinstituttet og Norsk Polarinstitutt advarer i en kronikk sterkt preget av velfødd selvtilfredshet, mot Arbeiderpartiets alternative nordområdeprogram", skrev Arne O. Holm i en kommentar. Nå svarer direktørene på kritikken: – Det er ikke et spørsmål om lokalisering, men om organisering.

Havforskningsinstituttet og Norsk Polarinstitutt er nasjonale forvaltningsinstitusjoner med omfattende virksomhet og store ambisjoner i nord. Da Ap på sensommeren lanserte sin nordområdepolitikk oppfordret vi partiet til å tenke stort og modig.

Som ledere med ansvar for forskning og utdanning er vi også opptatt av at utviklingen i nord bidrar til et bærekraftig næringsliv. Det er i nord vi har tyngden av fiskeri og venter vekst i havbruk – begge sektorer med stort potensial og problemer som må løses.

Det er også i nord vi merker klimaendringene først og mest – endringer som får direkte betydning for havnæringene. Våre institusjoner er alt tung engasjert i å løse disse utfordringene, og vi samarbeider bredt både nasjonalt og internasjonalt.

Forskningsmiljøene i Nord-Norge trenger ikke nye, små sentre for å ta en sterkere posisjon, vi trenger enda bedre samarbeid mellom de miljøene som allerede er i posisjon. Vi tar til orde for bredere plattformer, på tvers av eksisterende kompetansemiljø. Utviklingen av Framsenteret er et godt eksempel på dette.

Det er ikke et spørsmål om lokalisering, men om organisering.

Alle som følger med på instituttsektoren i dag, vet at det går mot store, effektive enheter med faglig bredde og gjennomføringskraft. Vi advarer derfor mot å skille ut og dele opp Fiskeridirektoratet.

Det er ikke et spørsmål om lokalisering, men om organisering. Vi ønsker ett direktorat, til stede langs hele kysten. Det trenger sjømatsnasjonen Norge.

Arne O. Holm harselerer over oss og våre motiver for å bry oss om disse viktige spørsmålene. La det være sagt en gang for alle:

Vi har et stort engasjement for Nord-Norge. Vi kan ikke, og skal ikke, sitte på gjerdet når utviklingen i disse viktige områdene diskuteres.

Les Arne O. Holms kommentar her:

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: