Verdens nordligste jordobservatorium bygges nå i Ny Ålesund

Veidekke er entreprenør for Kartverket, og byggeingen av jordobservatoriet ved Ny Ålesund er i full gang. (Foto: veidekkearctic.no)
Byggearbeidet er i gang, og fra 2018 er et nytt observatorium i Ny Ålesund med på å kartlegge jordens bevegelser – til nytte for hele kloden.

Byggearbeidet er i gang, og fra 2018 er et nytt observatorium i Ny Ålesund med på å kartlegge jordens bevegelser – til nytte for hele kloden.

Det er Kartverket som står bak byggingen av det nye, hypermoderne – og verdens nordligste - jordobservatoriet i Ny Ålesund på Svalbard. Og etter at kommunal- og fornyingsminister Jan Tore Sanner slo ned grunnpælen som markerte byggestart i fjor høst, er det nå skikkelig anleggsarbeid i gang.

En bevegelig klode

Den korrekte betegnelsen er Kartverkets geodetiske jordobservatorium, en stasjon som skal inngå i et verdensomspennende nettverk av observatorier. Herfra kartlegges blant annet issmelting, havnivå, jordens rotasjon og plassering i verdensrommet og bevegelser i jordoverflaten. (Se også faktaopplysninger til høyre på siden.)

Direktør Per Erik Opseth i Kartverkets geodesidivisjon forteller til High North News at entreprenøren Veidekke Arctic er i ferd med å bygge selve fundamentene og stasjonsbygningen, omkring to kilometer utenfor Ny Ålesund.

Diameter på 12 meter

-Fundamentene for de to store teleskopene skal stå ferdig i oktober i år, og våren 2016 skal teleskopene komme opp dit, og monteringen kan starte.

Det er svære dimensjoner det er snakk om. Hvert av de to teleskopene har en diameter på 12 meter. Teleskopene er designet og er under produksjon i Tyskland, og delvis i Spania.

Leter etter laser

-I øyeblikket er vi inne i en markedsundersøkelse om hvor vi skal kjøpe en laser som skal brukes til å forbedre banebestemmelsen for satellitter i polare baner. Geodesi, som denne vitenskapen heter, har alt å si for at vi skal kunne ha nøyaktige observasjoner av jordkloden. Geodesien er rett og slett grunnleggende for overvåking av klimaendringer og for all kartlegging verden over, sier Opseth.

Operativt i 2018

Det nye observatoriet entreprenøren Veidekke nå bygger for Kartverket på Svalbard er verdens nordligste, og fra 2018 skal det være operativt i et verdensomspennende nettverk.

-På verdensbasis trenger vi et 30-talls slike store observatorier, som igjen fortettes med nettverk av stasjonære GPS-stasjoner. Nettverket er under oppbygging, og det er jo ikke slik at det finnes et overnasjonalt organ eller mandat som sier at nasjonene skal gjøre dette.

Geodesi til FN

Per Erik Opseth og resten av de involverte i Kartverket håper og tror imidlertid at når FN om kort tid sannsynligvis vedtar en resolusjon som skal styrke samarbeidet om geodesi på verdensbasis. Se video på Kartverkets hjemmesider. 

-Det vil forhåpentlig gjøre det lettere for mange å få finansiert slike viktige stasjoner som den vi nå bygger på Svalbard. Og finansiering trengs – den nye stasjonen ved Ny Ålesund vil koste omkring 300 millioner norske kroner når den står ferdig, forteller Per Erik Opseth.

3 er foran i løypa

Foran Norge, i bygging av det omtalte nettverket, er Tyskland, Australia og USA. Videre er Spania og Portugal i gang med et samarbeidsprosjekt på Azorene, den portugisiske øygruppen langt ute i Atlanterhavet, mens Spania også etablerer seg på Kanariøyene og det spanske fastlandet.

Etter at den nye stasjonen er kommet i gang, skal gammelt og nytt observatorium kjøres i parallell drift i periode på 3 år.

-Dette for å overføre tidsseriene fra det gamle til det nye. For når en jobber med studier av jordrotasjonen, er tidsserier svært viktig – vi ønsker å se endringene i jordrotasjonen i sammenheng med andre hendelser og da bør målseriene være så lange som mulig, sier Opseth.

Etter tre år med overlappende drift skal den gamle observasjonsstasjonen Kartverket har i Ny Ålesund demonteres og fraktes tilbake til fastlandet. Prosjektet som helhet er da, ifølge Opseth, ferdig først i 2022.

Slik skal det hele se ut når den står ferdig i 2018, Kartverkets nye geodesistasjon i Ny Ålesund. (3d-illustrasjon: LPA Arkitekter/Rambøll).

Kartverkets geodetiske jordobservatorium i Ny-Ålesund

  • Kartlegger bevegelser i jordoverflaten, jordens rotasjon og nøyaktige plassering i verdensrommet.
  • Er det nordligste observatorium i sitt slag og inngår i et verdensomspennende observasjons- og forskningsnettverk.
  • Skal oppgraderes med ny teknologi og skal kombinere flere geodetiske måleteknikker: VLBI (Very Long Baseline Interferometry) SLR (Satellite Laser Ranging) GNSS (blant annet GPS) og DORIS.
  • Nytt observatorium står klart i 2018 og har en kostnadsramme på rundt 300 millioner kroner.
  • Veidekke Arctic har totalentreprisen på stasjonsområdet og nytt instrumentbygg. MT Mechatronics skal levere de nye antennene.

Geodesi

  • Geodesi er grunnlaget for jordobservasjon.
  • Geodesi er vitenskapen om jordens form, bevegelse, tyngdefelt og endringer i disse størrelsene.
  • Geodesi er helt grunnleggende for overvåking av klimaendringer og for all kartlegging.

(Kilde: Kartverket)

Per Erik Opseth, direktør i Kartverkets geodesiavdeling, fotografret ved  Ny Ålesund. (Foto Bjørn-Owe Holmberg).
Per Erik Opseth, direktør i Kartverkets geodesiavdeling, fotografret ved Ny Ålesund. (Foto Bjørn-Owe Holmberg).

Tags