Velkommen til High North News

Nå kan du få ukens hovedsaker servert i e-posten din.

I ei lita bygd på Hamarøy, helt ytterst ved havet, står en skulptur med det underfundige navnet «Tid til mer – plass til fler». Det er også slagordet til Tranøy, et lite lokalsamfunn som mot alle tradisjonelle odds har utviklet seg til å bli en lekeplass for kreative mennesker med sans for gode forretningsideer. 

Det står det respekt av. 

Jeg tenker ofte på dette slagordet når jeg reiser rundt i Nord-Norge. Ingen med vettet i behold ville for et snaut tiår siden spådd at folketallet i alle våre tre nordligste fylker skulle øke. I dag vet vi at en langvarig nedadgående trend er snudd til oppgang. Vi har gjort det umulige mulig. 

Og vi har plass til flere. Vi trenger flere.

I takt med pilene som peker oppover øker også behovet for kunnskap om det som skjer i landsdelen. Vi vet lite om hverandre. Andre vet enda mindre om oss. 

Forleden åpnet World Economic Forum i Davos. Her møtes 2500 toppledere fra hele verden til en slags finansiell olympiade. Minst et av dokumentene som ligger på delegatenes bord handler om Nordområdene og kalles en avmystifisering av Arktis. Forfatterne av rapporten, som alle er anerkjente forskere, finner grunn til å slå fast overfor resten av den finansielle verden at Nordområdene består av åtte moderne stater med en lang historie og solide politiske systemer.

For oss som bor her kan dette se ut som et forsøk på å slå inn åpne dører. Etter å ha reist rundt på internasjonale konferanser med Nordområdene som tema i flere år, kan jeg forsikre våre lesere om at dette er et eksempel på en helt nødvendig informasjon.

Svært mange av de internasjonale selskapene som fristes av rikdommen i nord er ganske så kunnskapsløse om den faktiske situasjonen i nord. Mange av innleggene på ulike konferanser er vitnesbyrd fra industriaktører som betrakter oss som et ødeland som skal siviliseres gjennom selskapenes investeringer. Det regionale politiske nivå eksisterer knapt i deres planer. Næringslivet som holder hjulene i gang er ikke en gang på kvalifiseringsplass i de tabeller som ligger til grunn for planene.  

Heller ikke internasjonale politiske institusjoner, som for eksempel EU, er oppdatert og informert om utviklingen i nord.  

Også den nasjonale debatten om Nordområdene, i den grad den finnes i nasjonale media, er preget av kunnskapsmangel om næringsliv og politikk i nord.  

Side om side med våre universitet og høgskoler kjemper næringslivet og de ulike politiske nivå om nasjonal anerkjennelse og gjennomslag.  

Nyhetsavisen «High North News» fødes i respekt for prosesser som bidrar til å løfte kunnskapsnivået om det som skjer i nord.  

Oppfattelsen av disse prosessene varierer avhengig av ståsted. For noen er Nordområdene nærmest en besvergelse. For andre en hendelse som venter på å skje.  

Vårt mål er å være en av flere bidragsytere som kan heve kunnskapsnivået, blant annet gjennom et utstrakt samarbeid med andre nyhetstjenester nasjonalt og internasjonalt. Vi vil jobbe på tvers av både regionale og nasjonale grenser. Redaksjonelt vil vi konsentrere oss om næringsliv, det betyr også kultur, og politikk.  

Vårt ståsted er Nordområdene, og vår ambisjon er å bidra til debatt og et utvidet nyhetsbilde fra kanskje verdens mest spennende område.  

Det er vårt tilbud til deg som leser.  

Tilbake ønsker vi oss aktive lesere.  

Sammen skal vi lage en møteplass som kan gjøre en forskjell.  

Velkommen til «High North News».  

 

Arne O. Holm

Tags