Uvanlig varm august på Svalbard – den nye normalen?

Longyearbyen sentrum, varmerekort juli 2020. Foto: Line Nagell Ylvisåker
Shortsvær i Longyearbyen: Den høyeste temperaturen som har blitt målt i Longyearbyen var inntil i sommer 21,3 grader 16. juli 1979. Denne rekorden ble slått da 21,7 grader ble målt i Longyearbyen i juli 2020. (Foto: Line Nagell Ylvisåker, High North News)

Svalbard lufthavn var den varmeste av de arktiske målestasjonen med en gjennomsnittstemperatur på 7,2 grader i august.

Det viser Meteorologisk institutts (MET) månedsoppsummering for august.

Gjennomsnittstemperatur på 7,2 grader er hele 2,5 grader over normalen. Dette er - sammen med 2013 - den tredje høyeste middeltemperaturen som er målt på Svalbard i august, bare slått av 2002 med 7,5 grader og 2015 med 7,3 grader. Målingene går tilbake til 1975.

Månedens høyeste maksimumstemperatur ble målt 1. august med 14,4 grader.

Den nye normalen

2020 er det siste året da perioden 1961-1990 definerer hva “normalen” er med hensyn til klima. Fra 1. januar 2021 blir 1991-2020 den nye perioden meteorologene tar utgangspunkt i når de snakker om hva som er normalt vær.

Les også:

2,5 grader er over togradersgrensen i Parisavtalen, som forplikter 195 land til å jobbe for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader - i verste fall 2 grader. Da må utslippene av klimagasser kuttes betraktelig.

Rekordlavt sjøis-areal

MET rapporterer også om rekordlavt sjøis-areal rundt Svalbard.

"Og ved utgangen av august gjorde vi den nest laveste registreringen som er gjort for hele Arktis. Kun 2012 hadde lavere utbredelse av sjøis", melder værtjenesten på Twitter.

Landene i Parisavtalen er forpliktet til å kutte lokalt for å nå de globale målene. Innen 2050 skal det ikke slippes ut mer enn det som kan fanges opp eller fjernes. Hvert lands konkrete forpliktelser og utslippsmål fastsettes av landet selv, og det er ikke avtalt noen sanksjoner mot stater som ikke oppfyller forpliktelsene.

Med 1,5 graders oppvarming vil Arktis være isfri kun én gang hvert hundrede år, mens det med 2 graders oppvarming vil kunne skje hvert tiår. Med 1,5 graders oppvarming skal det være mulig å begrense ekstrem varme, mens ekstremvarme vil skje dobbelt så ofte om den globale temperaturen stiger til 2 grader.

Nøkkelord