Møte i Den norsk-russiske atomkommisjonen: Fryser samarbeid om atomsikkerhet med Russland

Seksjonssjef Ingar Amundsen og direktør Per strand i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. (Foto: Hallfrid Simonsen, DSA)
Seksjonssjef Ingar Amundsen og direktør Per strand i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. (Foto: Hallfrid Simonsen, DSA)

I møtet med Den norsk-russiske atomkommisjonen tirsdag, ble det bestemt at Norge stopper finansieringen av samarbeidet om atomsikkerhet med Russland . – Vi fortsetter uten Norge, sier leder for den russiske delegasjonen.

Grunnet den russiske invasjonen av Ukraina har Norge frosset alle utbetalinger til prosjekter om atomsikkerhetssamarbeid i Nordvest-Russland.

Det informerte direktør Per Strand i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) om under det 25. møtet mellom Norge og Russland i Atomkommisjonen tirsdag.

DSA sier de følger situasjonen nøye og Strand uttrykte på møtet sterk bekymring for atomsikkerheten i Ukraina.

– Vi vil fortsette vår dialog med russiske myndigheter om atomsikkerhetsområdet der det er viktig for vår egen atomberedskap, og for å redusere risikoen for ulykker og radioaktiv forurensning, sier Strand.

Fortsetter uten Norge

Den russiske delegasjonen ved direktør i Rosatom, Oleg Krjukov, uttrykte tristhet over stoppet i samarbeidet.

– Det er trist at Norge stopper finansieringen av håndtering av atomavfall. Men vi vil fortsette å jobbe med prosjektene som er påbegynt. Det vil bare ta lengre tid, sa Krjukov.

Dialogen mellom partene har vært god og åpen til tross for den krevende situasjonen.
Per Strand, direktør for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Under møtet informerte Krjukov om det langsiktige arbeidet med å sikre og fjerne brukt kjernebrensel fra den nedlagte ubåtbasen i Andrejevbukta, som ligger 50 kilometer fra den norsk-russiske grensa.

Samarbeider om hendelser

Per Strand sier at dialogen mellom partene har vært god og åpen til tross for den krevende situasjonen.

– Så lenge et finnes kilder til farlig avfall som påvirker helse og miljø i Nordvest-Russland, må vi fortsette samarbeidet innenfor varsling ved atomhendelser, miljøovervåking og myndighetsarbeid, sier Strand.

Dette er områder som reguleres av andre avtaler.

I Norges interesse

På spørsmål fra High North News om når finansieringen og samarbeidet kan gjenopptas, henviste Per Strand til Utenriksdepartementet.

– Det er de som har bestemt at vi skal fryse samarbeidet.

Direktør i Rosatom, Oleg Krjukov.
Direktør i Rosatom, Oleg Krjukov. (Foto: Skjermdump)
Direktør i Rosatom, Oleg Krjukov. (Foto: Skjermdump)

Den første utskipingen av brukt kjernebrensel ble gjort i 2017, og om lag 50 prosent av brenselet er nå fjernet. Norge har lenge bidratt til dette arbeidet, og DSA sier at det er i Norges interesse at det gjennomføres på en sikker måte.

Under møtet informerte også den russiske delegasjonen om status for arbeidet med håndtering av sunkede og dumpede ubåter og andre objekter med brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall i Barents- og Karahavet.

Langvarig samarbeid

Det har vært et langvarig samarbeid mellom Norge og Russland om miljøovervåking til havs og felles tokt for å undersøke tilstanden til disse ubåtene.

Russisk side setter også samarbeidet under atomkommisjonen på pause som følge av frys i norsk finansiering av samarbeidsprosjekter.

Formålet med kommisjonsmøtene er å videreføre og styrke atomsikkerhetssamarbeidet mellom Norge og Russland, noe som bidrar til sikkerhet på begge sider av grensen. Dette var det 25. møtet etter at regjeringens atomhandlingsplan ble etablert i 1995.

Les også:

Nøkkelord