USAs marine betegner Kina som arktisk stat

Den amerikanske utenriksministeren Mike Pompeo har flere ganger uttalt at Kina ikke engang er en "nær-arktisk stat", som de betegner seg selv. (Kart fra Arktisk råd).
Det amerikanske marinedepartementet har lansert sin nye arktiske strategi, men i tilhørende pressmelding vekker en spesifikk formulering oppsikt. Der refereres det nemlig til Kina som arktisk stat. Det er for øvrig ikke kjent hvorvidt dette er gjort intensjonelt. 

I pressemeldingen fra USAs marine heter det at den nye arktiske strategien “setter fokus på økende maritime aktiviteter fra arktiske stater, som Russland og Kina, som stiller sine flåter for å beskytte suverenitet og nasjonale interesser, samtidig som de muliggjør deres evner for å projisere makt.»

Flere spekulerer nå hvorvidt departementet intensjonelt mente å referere til Kina som en arktisk stat.

På Twitter spør professor i geopolitikk Klaus Dodds ved Royal Holloway, University of London, om Kina ved et uhell blir anerkjent som en arktisk stat.

Islands tidligere president og styreleder for Arctic Circle, Ólafur Grímsson, bemerket også på Twitter at utenriksminister Mike Pompeo på Arktisk råds ministermøte i Finland i 2019 sa at Kina ikke en gang var en "nær-arktisk stat"

For bare noen få dager siden skrev Mike Pompeo følgende på Twitter: 

I den nylig utgitte strategiske planen for Arktis er ikke Kina spesifikt nevnt som en arktisk stat. Både Russland og Kinas militære aktivitet blir sett på som utfordringer  USA og den arktiske regionen står overfor.

"Uten vedvarende amerikansk marine tilstedeværelse og partnerskap i den arktiske regionen vil fred og velstand i økende grad bli utfordret av Russland og Kina, hvis interesser og verdier skiller seg dramatisk fra våre," heter det i den strategiske planen.
 

Merk: Torsdag 7. januar har formuleringen i pressemeldingen fra US Navy blitt endret til følgende: 

"Strategien setter fokus på den økende maritime aktiviteten som kommer fra arktiske og ikke-arktiske stater, som Russland og Kina, som stiller sine flåter for å beskytte suverenitet og nasjonale interesser, samtidig som de muliggjør deres evne til å projisere makt."

Les også

Nøkkelord