Urfolkskvinner begynner å få vestlige livsstilssykdommer

Med ny vestlig livsstil har urfolk plutselig blitt rammet av livsstilsykdommer som ikke berørte dem før.

Mange urfolksgrupper legger om til en mer vestlig diett, og dermed øker sjansene for å få livsstilsykdommer de ikke var utsatt for tidligere, melder Universitetet i Tromsø.

Et eksempel er nenetsere, et urfolk som holder til i Nord-Russland. I forbindelse med sin doktorgradsoppgave ved UiT har Natalya Petrenya studert forskjeller og likheter mellom 93 nenetserkvinner og 132 etniske russiske kvinner. Alle bor i samme region, henholdsvis i det lille tettstedet Nelmin-Nos og i byen Arkhangelsk. Resultatet viste at 40-43 prosent av urfolkskvinnene hadde BMI eller magemål som indikerer fedme. Dette øker risikofaktorene for hjerte- og karsykdom. Petrenya fant at også de russiske bykvinnene i samme region slet med det samme helseproblemet.