Undersøker Barentshavet fra «A til Å»

I går ettermiddag la forskningsfartøyet «Johan Hjort» fra kai i Tromsø. For 13.ende gang skal Havforskningsinstituttet, sammen med søsterinstituttet Pinro i Murmansk, ut på økosystemtokt i Barentshavet.


I går ettermiddag la forskningsfartøyet «Johan Hjort» fra kai i Tromsø. For 13. ende gang skal Havforskningsinstituttet, sammen med søsterinstituttet Pinro i Murmansk, ut på økosystemtokt i Barentshavet.

- Dette er det mest omfattende toktet Havforskningsinstituttet gjennomfører, sier seniorforsket Knut Sunnanå i et intervju på Havforskningsinstituttets egne nettsider.

Det er til sammen tre norske og ett russisk fartøy som deltar i toktet.

Russerne som deltar er tilknyttet Pinro-instituttet i Murmansk (Knipovich Polar Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography). Instituttet er en av Nord-Russlands eldste vitenskapelige institusjoner, og det er snart hundre år siden det ble etablert.

De norsk-russiske økosystemtoktene har pågått siden 2003, og ifølge Havforskningsinstituttet undersøker havforskerne ”alt” som kan undersøkes i Barentshavet.

- Vi skal kartlegge temperaturforholdene i havet fra overflate til bunn, gjennomføre mengdemåling av både dyre- og planteplankton, gjennomføre akustiske målinger av fisk og makroplankton, kartlegge utbredelsesområdet til flere titalls fiskearter, finne ut hva torsk, lodde og polartorsk spiser, og vi skal undersøke havbunnen og organismene som lever der.  I tillegg skal vi registrere søppel som flyter i overflata og avfall vi eventuelt får i trålen eller andre redskaper, sier Sunnanå.

I år, som tidligere, skal også studenter være med. 

Tags