Ukraina ber Norge, USA og EU om nye sanksjoner mot russisk gass

Yamal2017
Novateks Yamal LNG-prosjekt på Jamalhalvøya. (Kilde: Novatek)

Til tross for vestlige sanksjoner rettet mot Russlands energisektor har landets eksport av flytende naturgass økt siden 2022. Nå ber Ukraina Europa og USA om å utvide sanksjonene rettet mot den russiske gassprodusenten Novateks prosjekter i Arktis. 

English version.

I et offisielt brev fra det ukrainske parlamentet - Verkhovna Rada - til Norges utenriksdepartement, USAs finans- og utenriksministere, Storbritannias utenriksminister og EU-kommisjonens visepresident, ber Ukraina om ytterligere sanksjoner rettet mot Russlands gassprosjekter i Arktis.

Brevet er signert den ukrainske komiteen for energi, bolig og offentlige tjenester, og foreslår tiltak som kan blokkere ferdigstillingen av den russiske gassprodusenten Novateks Arctic LNG 2-prosjekt og begrense eksporten av flytende naturgass fra det eksisterende Yamal LNG-prosjektet.

De foreslåtte tiltakene inkluderer også sanksjoner mot tunggodsselskaper som frakter moduler fra Kina til Russland og operatører av femten isklassifiserte tankskip.

De etterlyser også tiltak som kan stoppe vestlige selskap fra å tilby rederansvarsforsikrig til fartøyer som frakter russisk flytende naturgass.

Dokumentet peker på hvordan inntekter fra russisk petroleumseksport fremdeles utgjør en betydelig inntektskilde for den russiske regjeringen.

"Kremlin er mer avhengig enn noensinne av eksport av fossilt brensel for budsjettinntekter. Olje- og gasselskapene er i dag de største skattebetalerne i Russland og spiller dermed en avgjørende rolle i formingen av betalingsbalansen og i stabiliseringen av den nasjonale valutaen", heter det i dokumentet.

Russisk gasseksport ble ikke stoppet av internasjonale sanksjoner og restriktive tiltak. 

Ifølge komiteen har Russland tjent mer enn 600 milliarder dollar fra eksport av fossil brensel siden starten av fullskala-invasjonen for nesten to år siden. 

Russlands raske utvidelse av arktiske gassfelt er en nøkkelkomponent for nåværende og fremtidig profitt. Russland har som mål å eksportere 100 millioner tonn flytende naturgass innen 2030. Det er en økning fra 35 tonn i 2023.

"Russisk gasseksport ble ikke stoppet av internasjonale sanksjoner og restriktive tiltak. I 2022 og 2023 fikk Russland en økning i tilhørende inntekter, leverte rekordvolumer og siktet mot ytterligere rask ekspansjon", står det i brevet.

Russisk gasseksport til Europa nådde rekordhøye nivåer i 2023, især til Frankrike, Spania og Belgia. 

Effektive, men trengs å utvides

Ukraina understreker at USAs blokkeringsaksjon i november 2023 som var rettet mot Novateks Arctic LNG 2 har vist seg effektiv da flere internasjonale selskaper har trukket seg fra prosjektet etter force majeure-erklæringer.

Espen Barth Eide AF
Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) under et pressemøte under nordområdekonferansen Arctic Frontiers i Tromsø. (Foto: Trine Jonassen)

Nå er det usikkerhet rundt hvem som vil kjøpe produkter fra Arctic LNG 2, samt logistiske flaskehalser knyttet til frakt av flytende naturgass. Dermed er det behov for flere sanksjoner nå, for å hindre prosjektet ytterligere, står det i brevet. 

Europeiske selskaper, hovedsakelig logistikkoperatører og sjøforsikringsselskaper, fortsetter å bistå Novatek med å levere gass til markedet.

"Av 15 isklassifiserte gasstankere som for tiden muliggjør eksport fra Yamal LNG er 11 forsikret i Storbritannia og tre i Norge. EU-registrerte selskaper forvalter ni av disse fartøyene, mens britiskregistrerte skip forvalter ytterlige fem skip", skriver komiteen.

I følge offentlige skipsregistre gir norske Assuranceforeningen Skuld, et internasjonalt sjøforsikringsselskap med base i Oslo, beskyttelse og erstatningsforsikring til tre isklassifiserte Arc7 gasstankere, Yakov Gakkel, Vladimir Voronin og Georgiy Ushakov.

Rettet mot Arc7-flåten

Mer spesifikt oppfordrer den ukrainske kommiteen USA, Europa, Norge og Storbritannia til å innføre blokkeringstiltak mot operatører av den eksisterende flåten av 15 Arc7-skip som frakter flytende naturgass fra det russiske Arktis til Europa og Asia. 

For å hindre Novateks evne til å utvide Arctic LNG 2 og bygge fremtidige gassprosjekter, oppfordres det i brevet også til "sanksjoner mot eiere av fartøy som driver med transport av komponenter for konstruksjon av Arctic LNG 2 og/eller annen russisk infrastruktur i Arktis."

Her refererer dokumentet spesifikt til nylig rapportering fra HNN, som belyser transport av ferdigbygde moduler fra Kina til Russland av det nederlandsk-singaporske selskapet Red Box, muligens i strid med eksisterende sanksjoner.

Frakt av moduler med teknologi for å omdanne gass til flytende form, har vært blokkert av EU-regler siden den femte sanksjonspakken i april 2022.

Les også:

Nøkkelord