UiN får 35 millioner kroner til å omskolere ukrainske offiserer

Her er hovedansvarlig for prosjektet, professor Anatoli Bourmistrov ved Universitetet i Nordland, fotografert i forbindelse med en konferanse i desember hvor det ble skrevet under en samarbeidsavtale mellom Universitetet i Nordland og 12 ukrainske universiteter. (Foto: Nordområdesenteret)
Universitetet i Nordland (UiN) skal de neste fire årene omskolere hele 4200 ukrainske offiserer og deres familier til sivile yrker. Utenriksdepartementet har bevilget 35 millioner kroner til prosjektet.

Universitetet i Nordland (UiN) skal de neste fire årene omskolere hele 4200 ukrainske offiserer og deres familier til sivile yrker. Utenriksdepartementet har bevilget 35 millioner kroner til prosjektet.

Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen, Universitetet i Nordland har siden 2003 omskolert over 6000 ukrainske militære offiserer og deres familier. Gjennom den siste bevilgningen, på 35 millioner kroner fra mai 2015, sørger Utenriksdepartementet (DU) for at omskoleringen kan føres videre og intensiveres.

Gjennom prosjektet, som starter nå og skal pågå ut 2019, skal 4200 nye offiserer gjennom kurs, veiledning og oppfølging bli satt i stand til å skaffe seg arbeid i det sivile arbeidslivet - eller skape sin egen arbeidsplass.

- Ukraina har et enormt behov for stimulans til økonomisk og sosial utvikling. Vi er glade for at Utenriksdepartementet gjør oss i stand til å ta et krafttak som kan monne, sier professor Anatoli Bourmistrov, som er hovedansvarlig for prosjektet.

I tillegg til undervisningspersonell fra Handelshøgskolen ved Universitetet i Nordland blir det benyttet kompetanse fra samarbeidende partnere i Norge og universiteter i Ukraina. Organiseringen av prosjektet i Ukraina skjer gjennom International Foundation of Social Adaption i Kiev.

Direktør Frode Mellemvik viser til at Nordområdesenteret har bygget opp internasjonalt konkurransedyktig kompetanse på omskoleringsprosjekter siden de første programmene ble iverksatt i Murmansk på 90-tallet.

- Bevilgningen til økt innsats for Ukraina viser at det vi gjør, har positiv betydning. Prosjektet gir oss et handlingsrom for å få til et samarbeid mellom norsk og ukrainsk næringsliv, samt at det gir oss en internasjonal posisjon i utviklingen av kunnskap for utviklingen av relasjoner mellom Norge og Ukraina, sier Mellemvik.

Dekan ved Handelshøgskolen, professor Bjørn Olsen, er også tilfreds. - Det er svært gledelig at våre dyktige fagfolk lykkes med å dra et viktig prosjekt i denne størrelsesorden i havn, sier han.

Tags