UD struper folk-til-folksamarbeid med Russland

- Det er veldig synd hvis vi må redusere aktiviteten på folk-til-folksamarbeidet med Russland i Barentsregionen. I dagens situasjon burde kanskje tillitsskapende grensesamarbeid heller styrkes, sier lederen i Barentssekratariatet, Lars Georg Fordal. (Foto: Barentssekretariatet).
Barentssekretariatet får langt mindre å rutte med til folk-til-folksamarbeidet med Russland. – Synd, sier Lars Georg Fordal.

 

Barentssekretariatet ser ut til å få langt mindre å rutte med til folk-til-folksamarbeidet med Russland. – Synd, sier Lars Georg Fordal. - Ikke ferdig med behandlingen, svarer UD.

Etter hva High North News erfarer vil Utenriksdepartementet kutte kraftig i bevilgningen til folk-til-folksamarbeidet med Russland, en ordning som administreres av Barentssekretariatet i Kirkenes. - Vi kan ikke kommentere størrelsen på beløp for søknader som ikke er ferdig behandlet i departementet, sier UD. 


Strupes med over en tredel


Sentralt plasserte kilder sier til High North News at det ser det ut til at Barentssekretariatet får 35 prosent mindre til folk-til-folkprosjektene de kommende tre årene enn det de har hatt i foregående år. I løpet av 2017 ble det fordelt totalt nesten 42 millioner kroner i støtte til ulike folk-til-folkprosjekter.

En reduksjon på 35 prosent innebærer altså at sekretariatet får omkring 40 millioner kroner mindre til folk-til-folkprosjekter de nærmeste tre årene.

- Vi har ikke fått endelige tall ennå, men det er synd dersom vi må redusere denne typen tillitsskapende arbeid på tvers av landegrensene, sier lederen i Barentssekretariatet, Lars Georg Fordal til High North News.


Studiebesøk fra inn- og utland

- Vi har svært mange besøk, både fra inn- og utland, av mennesker og organisasjoner som vil se nærmere på hvordan Norge og Russland samarbeider om disse prosjektene.

Slik situasjonen er i dag er kanskje ikke reduksjon av tillitsskapende arbeid over landegrensene det man bør gjøre, men vi ser nå nærmere på hvordan vi kan organisere arbeidet vårt videre, sier Fordal.


- Støtte i regjeringen

Den 7. februar i år sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Barentssekretariatet har bred støtte i regjeringen.

– Nye tilskuddsmidler vil være på plass så snart Barentssekretariatet har fullført gjeldende avtale. I påvente av dette samarbeider Utenriksdepartementet med Barentssekretariatet om å legge til rette for en best mulig overgang mellom gammel og ny ordning. Den nye ordningen innebærer at tilskuddsmidlene og Barentssekretariatets driftsmidler fra i år bevilges i separate avtaler, sa Søreide.

 

- Svært uheldig 

Tomas Norvoll (A), fylkesrådsleder i Nordland, og i den egenskap medlem av Barentssekretariatets representantskap, sier til High North News at han må ta forbehold om at tallene er korrekte.

-Men hvis HNNs tall viser seg å være riktige, så er det svært uheldig, ikke minst nå når forholdet mellom regjeringene i Norge og Russland ikke er det aller beste.

I en slik situasjon er det enda viktigere at de regionale prosjektene, og kontakten, styrkes. Det kan se ut til at Utenriksdepartementet velger å nedprioritere Barentssamarbeidet, sier Norvoll.

Statssekretær Audun Halvorsen i Utenriksdepartementet understreker overfor High North News at behandlingen av Barentssekretariatets søknad om prosjektmidler ikke er ferdigbehandlet i departementet.

"Tallene High North News opererer med stemmer ikke, og vi kjenner oss ikke igjen i Barentssekretariatets virkelighetsbeskrivelse. Søknaden om støtte for kommende treårsperiode er til behandling i Utenriksdepartementet, og støtten til Barentssekretariatet vil bli videreført på et høyt nivå. Det har også Barentssekretariatet fått helt klare signaler om. Regjeringen legger vekt på et nært og dynamisk folk-til-folk-samarbeid i nord", skriver statssekretær Halvorsen i en epost fredag ettermiddag.

HNN har foreløpig ikke fått et offisielt svar på hvor stor denne bevilgningen vil bli. Pressetalsmann i UD, Frode Overland Andersen, skriver fredag ettermiddag at departementet dessverre ikke kan gå ut med endelige tall på en søknad som ligger til behandling i departementet og fortsatt ikke er ferdigbehandlet.Utenriksminister Ine Eriksen Søreide: - Barentssekretariatet har bred støtte i regjeringen.  (Foto: Asgeir Spange Brekke, FD)
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier nordområdene alltid vil ha veldig høy prioritet. (Foto: Asgeir Spange Brekke)
- Hvis dette er riktig, er det svært uheldig, sier fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (A). (Foto: NFK).
- Hvis dette er riktig, er det svært uheldig, sier fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (A). (Foto: NFK).

Nøkkelord