Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Agenda Nord-Norge 2015. (Foto: Christine Karijord)
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide forteller at Barentssekretariatet har bred støtte i Stortinget. (Foto: Christine Karijord)

Barentssekretariatet har støtte i regjeringen, men midler må vente

Barentssekretariatet har bred støtte i Stortinget, og regjeringen gir betydelige økonomiske bevilgninger til samarbeid med Russland i nord.  – Bevilgningene til Barentssekretariatet er hverken stanset eller redusert, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Ved inngangen til 2018 hadde Barentssekretariatet ikke utbetalt en stor andel av sine tilskuddsmidler. Derfor ble avtalen i fjor høst forlenget til og med juni 2018 slik at alle utbetalingene kan gjennomføres og prosjektene avsluttes.

– Nye tilskuddsmidler vil være på plass så snart Barentssekretariatet har fullført gjeldende avtale. I påvente av dette samarbeider Utenriksdepartementet med Barentssekretariatet om å legge til rette for en best mulig overgang mellom gammel og ny ordning. Den nye ordningen innebærer at tilskuddsmidlene og Barentssekretariatets driftsmidler fra i år bevilges i separate avtaler, sier Søreide.

Ny treårig avtale (2018-2020) om driften av sekretariatet er allerede signert, mens avtale om nye tilskuddsmidler vil avløse gjeldende avtale senest fra 1. juli 2018.

God partner

I overgangsperioden nå i vinter vil Barentssekretariatet ha begrensede muligheter til å behandle nye søknader. Driften av sekretariatet er imidlertid allerede sikret, og over tid vil tilskuddsmidlene til Barentssekretariatet opprettholdes på omtrent samme nivå som tidligere år.

– Gjeldende avtale som omfatter både drift og tilskudd er på 142,9 millioner kroner, sier Søreide.

Søreide mener Barentssekretariatet er en god samarbeidspartner for Utenriksdepartementet.

– Og de vil fortsette å spille en betydelig rolle i det grensenære samarbeidet med Russland, sier hun.

 

Barentssekretariatet og daglig leder Lars Georg Fordal venter på en ny avtale med Utenriksdepartementet om friske tilskuddsmidler til Barentsprosjekter for 2018. (Foto: Barentssekretariatet)

Barentssekretariatet og daglig leder Lars Georg Fordal venter på en ny avtale med Utenriksdepartementet om friske tilskuddsmidler til Barentsprosjekter for 2018. (Foto: Barentssekretariatet)

Venter på friske midler

Barentssekretariatet venter på en ny avtale med Utenriksdepartementet om friske tilskuddsmidler til Barentsprosjekter for 2018. I mellomtiden kan framtidige prosjektsøkere søke midler som normalt. 

Barentssekretariatet skal gå over fra en treårig tilskuddsavtale til årlige oppdragsbrev med bevilgninger fra UD. I overgangen mellom ny og gammel avtalepraksis må pågående prosjekter avsluttes og innrapporteres. I denne perioden vil søknadsprosessene hos Barentssekretariatet gå som vanlig, men i første halvår vil det bli noe lavere prosjektaktivitet enn tidligere. Barentssekretariatet og UD samarbeider om å legge til rette for en god overgang til den nye ordningen som senest vil være på plass 1. juli 2018, heter det på Barentssekretariatets hjemmesider.

– Det har alltid vært enkelt å søke Barentssekretariatet om støtte, og det skal det fortsatt være. Vi beklager at det i en overgangsfase kan bli færre prosjekter som får støtte fra oss, men for de aller fleste vil aktiviteten gå som normalt. Vårt hovedbudskap til våre søkere er: søk som før, sier daglig leder i Barentssekretariatet Lars Georg Fordal i en pressemelding. 

I og med at ny avtale for 2018 ikke er på plass før 1.juli, vil det dessverre ikke være mulig å utbetale hverken forskudd eller sluttoppgjør før etter denne dato.

Nye søknader vil bli behandlet fortløpende av Barentssekretariatets saksbehandlere. 

 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.