Trusler og rasisme mot samer i Sverige i etterkant av historisk høyesterettsdom

Illustrasjonsfoto fra Gällivare i Lappland. Foto: Visit Lappland.

En svensk høyesterettsdom i januar ga Girjas sameby enerett til småviltjakt og fiske innenfor dens forvaltningsgrense. I etterkant av dommen har samer i Nord-Sverige opplevd flere eksempler på trusler og rasisme. Nylig ble også en fôrtank for rein sabotert lenger sør i landet.

23. januar avgjorde Högsta domstolen, svensk høyesterett, at det er samebyen Girjas i Gällivare, og ikke den svenske staten, som har enerett til å bestemme hvem som får drive småviltjakt og fiske i området ovenfor forvaltningsgrensen. 

Rettsprosessen mellom det samiske reinbeitedistriktet og den svenske staten om spørsmålet om hvem som har rett til å forvalte småviltjakt og fiske i området pågikk i over ti år. 

Also read

I etterkant av dommen har samer i Nord-Sverige opplevd flere eksempler på hets og rasisme, blant annet på sosiale medier og appen «Jodel».

«Etter dommen begynte det å dukke opp trusler på sosiale medier. Noen av disse gikk så langt som å oppfordre folk til å drepe en same for å redde jerven,» skrev NRK i slutten av januar. 

I februar ble fire reinsdyr funnet skutt i Girjas sameby, samt ble det funnet avkappede reinhoder i søppelsekker lenger nord i området. Handlingen ble tolket som en advarsel av de lokale reingjeterne, ifølge NRK

NRK Sápmi meldte nylig at personer i løpet av helgen tømte en silo med over to tonn fôr på bakken, lenger sør i Sverige. Siloen tilhører Jijnjevaerie sameby, utenfor Östersund i Jämtland, som hadde betalt 70.000 kroner for fôret.

«Fôret som var i den ramponerte siloen skulle gis sultende reinsdyr. Ekstreme snømengder og isete vinterbeiter har også skapt beitekrise på svensk side,» skriver NRK Sápmi som også melder at gjerningspersonene hadde lagt igjen beskjeden: «Varning för lappar», eller advarsel for samene, på siloen. 

Til Sameradion og SVT Sápmi sier kommunikasjonskontakten til politiet i Östersund at saken ble politianmeldt, men at den nå er henlagt på grunn av manglende bevis. 

Nøkkelord