Trond Mohn en av tre nye æresdoktorer ved UiT

Mangemilliardær Trond Mohn, som gjennom flere år har bidratt med betydelige midler til norsk forskning, er utnevnt til ny æresdoktor ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT). Det er også Laila Stien og amerikanske Oran R. Young.

Mangemilliardær Trond Mohn, som gjennom flere år har bidratt med betydelige midler til norsk forskning, er utnevnt til ny æresdoktor ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT). Det er også Laila Stien og amerikanske Oran R. Young.

– Æresdoktoratene gis til personer som på en eller annen måte har betydd noe spesielt i forskning, utdanning og samfunnsliv. Universitetsstyret har valgt tre gode kandidater som hver på sin måte gjør en innsats av betydning for kunnskap og kompetanse i nord, sier rektor Anne Husebekk.

For 2015 ble det til sammen foreslått 11 kandidater. De tre som er plukket ut vil motta sine diplomer førstkommende torsdag.

I en pressemelding begrunner universitetet utnevnelsene slik:

Trond Mohn får tittelen for hans innsats over mange år som giver av frie midler til norsk forskning og til oppbygging av medisinsk behandling. Han har også bidratt med betydelige midler til blant annet idretten i Nord-Norge. Dette gjør han til en samfunnsbygger og et eksempel til etterfølgelse.

Laila Stien, som bor i Alta, utnevnes for sitt forfatterskap og oversettelsesarbeid fra samisk. I flere av bøkene henter Stien stoff fra nordnorsk og samisk miljø. Hun har også oversatt og gjendiktet samisk litteratur, i hovedsak lyrikk, og har vunnet en rekke priser for sitt forfatterskap.

Professor emeritus og statsviter Oran R. Young fra USA har gjort et betydelig vitenskapelig arbeid for utvikling av arktisk samarbeid og bidrag til å utvikle forskning med stor relevans for utviklingen av Arktisk. Han har blant annet vært en pådriver for utvikling av Arktisk råd.

I tillegg til de tre siste tre utnevnelsene, har UiT 32 andre æresdoktorer. 

Tags