Tre nordiske statsråder til Svalbard

Frø er stikkordet når landbruks- og matminister Sylvi Listhaug torsdag og fredag er vert for Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht og Danmarks fødevareminister Dan Jørgensen.

Frø er stikkordet når landbruks- og matminister Sylvi Listhaug torsdag og fredag er vert for Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht og Danmarks fødevareminister Dan Jørgensen.

Da skal nemlig 7-årsdagen for åpningen av det globale frøhvelvet på Svalbard markeres, skriver Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding.

For første gang skal også frø av skogtrær bli lagret i Svalbard Globale frøhvelv. Dette er et viktig bidrag for bevaring av genressurser. De første frøpartiene vil omfatte gran og furu, som er de viktigste treslagene i Norden for bruk og foredling.

De tre statsrådene skal også diskutere et nordisk samarbeid om antibiotikaresistens.

Listhaug vil også ta opp prosessen med den norsk-svenske reinbeitekonvensjonen med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Tags