Tidenes halvårsresultat for Torghatten

Torghattens hovedkontor ligger i Brønnøysund, men konsernet har virksomhet i alle landets fylker. (Foto: Linda Storholm)
Alt tyder på at 2015 blir et svært godt år for Torghatten ASA.


Alt tyder på at 2015 blir et svært godt år for Torghatten ASA. 


Halvårsresultatet viser 566 millioner kroner i driftsresultat før avskrivninger. Det er en økning på 55 millioner fra samme periode i fjor. 

Resultatet før skatt er på 216,4 millioner, mot 183,9 i fjor. 

- Dette er det beste halvårsresultatet Torghatten har hatt, sier konsernsjef Brynjar Forbergskog. 


Økt egenkapital

Selskapet har også økt egenkapitalen første halvdel av 2015. Ved årsskiftet var egenkapitalen 1,804 milliarder kroner, og da 2015 var halvveis var egenkapitalen 1,96 milliarder kroner.

Egenkapitalandelen i selskapet er økt fra 24 til 26%. 

- Våre mange og dyktige medarbeidere jobber godt. Hvis vi klarer å holde fokus og innsats oppe på samme måte videre har vi stor tro på at 2015 skal gi et bedre resultat enn 2014, sier Forbergskog. 4500 ansatte

Transportkonsernet har en årlig omsetning på ca 8,5 milliarder kroner, og 4500 ansatte i virksomheten som i hovedsak er persontransport med buss, ferje, hurtigbåt og fly. Første del av 2015 har de inngått avtaler som vil bidra til å styrke aktiviteten ytterligere i tiden som kommer.

Den største veksten kommer i Widerøe flyveselskaps datterselskap, Widerøe Ground Handling AS (WGH), som i juni inngikk intensjonsavtale med SAS om å overta bakkevirksomheten til 
SAS i Norge på alle flyplasser unntatt Gardermoen. 

Avtalen gjør WGH til Norges største aktør på bakketjenester på norske flyplasser, og skal betjene både SAS, Widerøe og eksisterende kunder. WGH vil i løpet av 2015 ha 1500 ansatte og omsette for ca en milliard.

Innen bussvirksomheten er det også inngått flere kontrakter det siste halvåret som styrker virksomheten. Datterselskapene Trønderbilene AS og Sørlandsruta AS har begge signert nye kontrakter. 

Bussvirksomheten står for ca 22% av Torghattens driftsinnstekter. Sjøtransport utgjør 27%, mens flytransport utgjør 46%. 

  

Les: Torghatten -fra lokal aktør til transportgigantBrynjar Forbergskog. Konsernsjef i Torghatten ASA
Brynjar Forbergskog. Konsernsjef i Torghatten ASA


Torghatten ASA

Hovedkontor i Brønnøysund

Konsernsjef: Brynjar Forbergskog

Visekonsernsjef: Roger Granheim 

Ca 4500 ansatte

Eier blant annet Bastø Fosen AS, Trønderbilene AS, Secora AS, Norgesbuss AS, Torghatten Nord AS, Torghatten Trafikkselskap AS, Sørlandsruta AS og Widerøes Flyveselskap AS.  

Tags