Thule Air Base på Grønland får nytt navn

Thule Air Base gets new name
Pituffik Space Base, Grønland: Avduking av det nye baseskiltet på Pituffik Space Base, Grønland, 6. april 2023. Fra venstre: sjef for 821. Space Base Group, oberst Brian Capps, sjef for romoperasjoner general Chance Saltzman i US Space Force, Grønlands minister for utenrikssaker, næringsliv og handel Vivian Motzfeldt, USAs ambassadør til Kongeriket Danmark Alan Leventhal og Chief Master Sgt. Christopher Clark, 821. Space Group senior enlisted leader. (Foto: Senior Airman Kaitlin Castillo / US Space Force).

Thule Air Base, det amerikanske forsvarets nordligste installasjon, har fått nytt navn og heter nå Pituffik Space Base. Navneendringen skal anerkjenne grønlandsk kulturarv og reflekterer bedre basens rolle i US Space Force.

Det amerikanske forsvarsdepartementets nordligste installasjon, Thule Air Base på Grønland, har fått det nye navnet Pituffik Space Base. Navneskiftet ble markert under en seremoni som ble avholdt 6. april.

Basens nye navn vil bedre reflektere dens rolle i US Space Force, samtidig som den anerkjenner grønlandsk kulturarv, heter det i en pressemelding fra US Space Force.

USAs nye romstyrke, US Space Force, ble etablert i 2019 og styrken har tatt over store deler av aktivitetene på basen, som i økende grad har vært fokusert mot romforsvar.

Pituffik Space Base ligger omtrent 1200 kilometer nord for polarsirkelen på nordvestkysten av Grønland. Pituffik er det tradisjonelle grønlandske navnet på regionen der basen ligger.

Kollektivt forsvar i Arktis

"Dette er en dag av stor betydning når vi nå markerer navneskiftet på Thule Air Base til Pituffik Space Base," sa Chief of Space Operations, US Space Force-general Chance Saltzman, i sin åpningstale under seremonien.

USA verdsetter høyt det grønlandske folkets bidrag til forsvaret av den arktiske regionen og til global sikkerhet, sa sjefen for romoperasjoner og la til at fornyet strategisk konkurranse i Arktis kan forventes med Russlands historiske betydelige tilstedeværelse i regionen, samt Kina som erklærer seg selv som nær-arktisk stat, og søker muligheter til å utvide sin innflytelse.

– Herfra har vi opprettholdt et ubrytelig bånd, med arbeid for det kollektive forsvaret og stabiliteten i det nordlige Arktis. Jeg vil gjerne uttrykke min oppriktige takknemlighet til folket på Grønland og Danmark for deres partnerskap og vennskap gjennom årene. I dag markeres et nytt kapittel i vår felles historie, et kapittel der vi anerkjenner og feirer bidragene og tradisjonene til dette landet og dets folk. Sammen vil menn og kvinner fra Pituffik Space Base og våre grønlandske og danske partnere sikre en trygg, sikker og velstående fremtid både i verdensrommet og over polarsirkelen, avsluttet Saltzman.

Thule Air Base in Greenland gets new name
Sjef for romoperasjoner, US Space Force-general Chance Saltzman og inviterte gjester står foran en radarkuppel tilhørende 23. Space Operations Squadron Detachment 1 på Pituffik Space Base, april 2023. (Foto: Senior Airman Kaitlin Castillo / US Space Force). 

Viktig amerikansk militærinstallasjon

Thule-basen ble bygget i 1951 og gir installasjonsstøtte til viktige rombaserte oppdrag. Den er også lokasjon for det amerikanske forvarsdepartementets nordligste dypvannshavn, ifølge US Space Force som legger til at basen har en rullebane på om lag tre kilometer.

Installasjonen spiller særlig en nøkkelrolle i det amerikanske forsvarets evne til å oppdage og gi tidlige varsler om ballistiske missilangrep. 

I et tidligere intervju med High North News forklarte førsteamanuensis Marc Jacobsen ved det danske Forsvarsakademiet at mens Grønland opplever mer selvbestemmelse, har dets økende geostrategiske betydning i beskyttelsen mot missiler fra Russland og såkalte "røverstater" (rogue states) igjen økt i løpet av de siste cirka fem årene.

– Trumps idé om å kjøpe Grønland sommeren 2019 og Pompeos tale i Rovaniemi noen måneder tidligere eksemplifiserer begge USAs fornyede geostrategiske interesse for Grønland og Arktis. Biden-administrasjonen deler det samme geostrategiske perspektivet, men bruker mye mykere retorikk, la han til.

Amerikansk erkjennelse

Nylig tildelte det amerikanske luftforsvaret også en ny vedlikeholdskontrakt for Thule Air Base, i tråd med en avtale om å tilbakeføre kontrakter til grønlandsk-kontrollerte selskaper. Reforhandlingen av kontrakten har vært høyt prioritert for Grønland, forklarte Jacobsen ved det danske Forsvarsakademiet.

Jacobsen fortalte HNN at den nye kontrakten forventes å ha betydelig økonomisk effekt for Grønland i form av skatteinntekter og ved å involvere flere grønlandske arbeidere, lærlinger og praktikanter i vedlikeholdsnæringen på basen. Dette til fordel for de lokale husholdningene og den nasjonale økonomien. 

– Avtalen har også stor symbolsk verdi ved å være et håndgripelig tegn på USAs anerkjennelse av Grønlands bidrag til beskyttelsen av USAs nasjonale sikkerhet gjennom å være vertskap for det amerikanske forsvaret – i tillegg til å signalisere at det grønlandske selvstyret i større grad utgjør en mer likeverdig partner i internasjonal politikk, sa han. 

Han understreket at maksbeløpet på 3,95 milliarder dollar kan bli brukt på operasjoner og vedlikeholdstjenester på basen og ikke på noen eventuelle militære oppgraderinger av basen.

Thule
Utsikt over rampen på Thule Air Base på Grønland. Den nye vedlikeholdskontrakten dekker operasjoner og vedlikeholdsservice for basen. (Foto: NASA).

Under den nylige seremonien for navneskiftet understreket også Grønlands utenriks-, nærings- og handelsminister Vivian Motzfeldt og USAs ambassadør i kongeriket Danmark Alan Leventhal viktigheten av installasjonen.

– Med beslutningen om å endre navn har USA vist sin respekt for vennskapet mellom oss, ved å anerkjenne kulturarven og basens historie, sier Motzfeldt.

Ambassadør Leventhal understreket videre den amerikanske regjeringens ønske om å knytte tettere bånd med folket og myndighetene på Grønland.

– Vi anerkjenner den viktige rollen denne installasjonen har spilt for å sikre at våre land og hele Nord-Amerika har forblitt trygge og sikre, sa Leventhal.

– Jeg håper dagens seremoni og det nye navnet, Pituffik Space Base, vil bli et symbol på vårt samarbeid innen vitenskap, klima og romforskning, det felles forsvaret av våre land samt stabiliteten i denne fantastiske delen av verden som er så viktig for vår overlevelse, Arktis.

Les også

Nøkkelord